Foto galerija

Nauka u pokretu 2016
Nauka u pokretu 2015
Program ljetnje škole “PLANETA U TVOJIM RUKAMA” 2015
Prona – program za kontinuirani profesionalni razvoj 11.12. 2013, Zavod za skolstvo, Podgorica
Prona – program za kontinuirani profesionalni razvoj 28. 11. 2013, Zavod za skolstvo, Podgorica
Nauka u pokretu Ulcinj
Nauka u pokretu