O nama

Fondacija PRONA (Montenegrin Science Promotion Foundation) je osnovana 2004. godine, kao nevladina organizacija koja ima za cilj da:

• Popularizuje nauku;
• Unapređuje naučno-istraživački rad;
• Podstiče tehnološki razvoj;
• Vrši međunarodnu razmjenu istraživača i studenata;
• Afirmiše mlade naučne talente;
• Unapređuje informisanje u nauci putem odgovarajućih medijskih formi;
• Aktuelizuje primjenu naučnih rezultata u praksi;
• Organizuje stručne i popularne skupove;
• Osniva naučne centre u saradnji sa vodećim akademskim institucijama u svijetu;
• Učestvuje u međunarodnim naučnim inicijativama;
• Podržava saradnju sa crnogorskim naučnicima u dijaspori;
• Promoviše naučne projekte strateškog značaja;
• Podržava ekološke, biotehnološke i medicinske razvojne projekte;
• Vrši druge aktivnosti koje su od interesa za društveni razvoj i promovisanje nauke u Crnoj Gori.

Realizovani projekti:

• Mini festival energetske efikasnosti u Nikšiću 13. 6. 2017
• VII Putujući festival “Nauka u pokretu” 10-15. 5. 2017
-Berane, Gimnazija “Panto Mališić”, 10. maj, 12:00h
-Plav, Gimnazija S.M.Š. “Bećo Bašić”, 11. maj, 10:30h
-Andrijevica, Srednja mješovita škola, 11. maj, 13:00h
-Rožaje, Gimnazija “30. septembar“, 12. maj, 11:00h
-Ulcinj, S.M.Š. ”Bratstvo i jedinstvo”, 15. maj, 12:00h
• IX Zimska škola nauke, Istraživačka stanica Lovćen,  10-12. 3. 2017, Ivanova korita
•  Dani energetske efikasnosti, 5-7. 3. 2017, Tivat
• IX Ljetnja škola nauke, 16-21. 8. 2015, Ivanova korita
•  VI Ljetnja škola o klimatskim promjenama “Planeta u tvojim rukama”, 13-16. 8. 2016, Ivanova korita
• Nauka u pokretu, 11-13. 5.2016: Bijelo Polje, Gimnazija ,,Miloje Dobrašinović”, 11.maj; Mojkovac,
Srednja Mješovita škola “Vuksan Đukić”, 12. maj; Kolašin,  Gimnazija “Braća Selić”, 12. maj; Kotor,  JU Gimnazija, 13. maj; Herceg Novi, Gimnazija „Ivan Goran Kovačić”, 13. maj.
• VIII Zimska škola nauke, Istraživačka stanica Lovćen,  11-13. 3. 2016, Ivanova korita
• Festival nauke – Noć istraživača, 25. 9. 2015, Podgorica
• VIII Ljetnja škola nauke, 16-21. 8. 2015, Ivanova korita
• V Ljetnja škola o klimatskim promjenama “Planeta u tvojim rukama”, 13-16. 8. 2015, Ivanova korita
• Nauka u pokretu, 18-25. 5. 2015: Berane, Gimnazija “Panto Mališić” , 18. maj, Plav i Gusinje,  SMŠ “Bećo Bašić” ,  19. maj, Rožaje , Gimnazija ” 30. septembar”, 20. maj, Ulcinj , SMŠ “Bratstvo-jedinstvo”, 25. maj.
• VII Zimska škola nauke, Istraživačka stanica Lovćen, 14-16. 3. 2015, Ivanova korita
• 6. Festival nauke – Noć istraživača, 25. 9. 2014, Podgorica
• VII Ljetnja škola nauke, 17-23. 8. 2014, Ivanova korita
• IV Ljetnja škola o klimatskim promjenama, “Planeta u tvojim rukama”, 13-17. 8. 2014, Ivanova korita
• Nauka u pokretu, 5-9. jun 2014: Šavnik, Žabljak, Pljevlja, Plužine, Bar
• VI Zimska škola nauke, Istraživačka stanica Lovćen,  7-10. 3. 2014, Ivanova korita
• 5. Festival nauke – Noć istraživača, 27. 9. 2013, Podgorica
• VI Ljetnja škola nauke, 18-24. 8. 2013, Ivanova korita
• III Ljetnja škola o klimatskim promjenama ,”Planeta u tvojim rukama”, 14-18. 8. 2013, Ivanova korita
• Nauka u pokretu, 27-30 maj 2013: Bijelo Polje, Gimnazija ,,Miloje Dobrašinović”, 27.maj; Mojkovac,
Srednja Mješovita škola “Vuksan Đukić”, 28. maj; Kolašin,  Gimnazija “Braća Selić”, 29. maj; Kotor,  JU Gimnazija, 30. maj; Herceg Novi, Gimnazija „Ivan Goran Kovačić”, 30 maj.
• V Zimska škola nauke, Istraživačka stanica Lovćen, 21-24.2.2013, Ivanova korita
• 4. Festival nauke – Noć istraživača, 28. 09. 2012, Podgorica
• V Ljetnja škola nauke, 12-18. 08. 2012, Ivanova Korita
• II Ljetnja škola o klimatskim promjenama „Planeta u tvojim rukama”, 4 – 8. 07. 2012, Ivanova Korita
Nauka u pokretu, 3-11. maj 2012: Berane, Gimnazija „Panto Mališić“, 3. maj; Andrijevica, Srednja mješovita škola, 4. maj; Plav, Srednja mješovita škola, 4. maj; Rožaje, Gimnazija „30. septembar“, 5. maj; Ulcinj, Srednja mješovita škola, 11. maj.
• IV Zimska škola nauke, Istraživačka stanica Lovćen, 7-11. 03. 2012
• 3. Festival nauke – Noć istraživača, 23. 09. 2011, Podgorica
Seminar o istraživačkim metodima u nastavi prirodnih nauka, 22. 09. 2011. OŠ “21. maj”, Podgorica
• Annual International Conference on Nanotechnology revolution, 4-10. 09. 2011, Becici
• IV Ljetnja škola fizike i matematike, 21-28. 08. 2011, Ivanova Korita
• Ljetnja škola o klimatskim promjenama „Planeta u tvojim rukama“, 30.06 – 05. 07. 2011, Ivanova Korita
Zimska škola nauke, 20-26. 12. 2010, Budva
Nauka u pokretu: 15. 12. 2010 – Šavnik (Obrazovni centar), Žabljak (Srednja mješovita škola); 16. 12. – Pljevlja (Gimnazija “Tanasije Pejatović”), 17. 12. – Plužine (Obrazovni centar “Braća Topalović”) i 22. decembra u Baru (Gimnazija “Niko Rolović”)
International Conference on Time and Matter, 4 – 8 October 2010, Budva, Montenegro (u saradnji sa Univerzitetom Nova Gorica, Slovenija)
• Drugi festival nauke – Noć istraživača, 24. 09. 2010, Podgorica
Treća ljetnja škola fizike, 8-15. 08. 2010, Ivanova Korita
Drugi zimski seminar, 27. 02. 2010, Podgorica
Autumn School on Measure theoretical tools in partial differential equations, 4-10. 10. 2009, Budva
• Festival nauke – Noć istraživača, 25. 09. 2009, Podgorica
• Evrobarometar Nauka i mladi, 2009
International Conference on Quantum Phenomena at Nano Scale, 31. 08. – 4. 09. 2008, Miločer (u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore)
• Istraživački kamp – Ljetnja škola fizike, 23-30. 08. 2009, Ivanova Korita
• Seminar Kako uraditi strategiju? Teorija vs. Praksa, 2-5. 08. 2009. Petrovac
• Tribina, Svetlana Stojanović – Kutlača: Pitagorejsko shvatanje muzike i njena uloga u nastanku novog doba, 30. 07. 2009, Podgorica
Zimski seminar, 28. 02. 2009, Podgorica
• Tribina, Valerij Borisovič Kudrjavcev, Matematika od Euklidove geometrije do mikroprocesa, 9. 10. 2008.
Znanjem u Evropu, 15. 09. – 15. 12. 2008, Podgorica
International Conference on Quantum Transport and Fluctuations at Nano Scale, 31. 08.- 5. 09. 2008, Miločer
• Istraživački kamp – Ljetnja škola fizike, 24-31. 08. 2008, Ivanova Korita

Kontakt: info@prona.org; prona@t-com.me