Festival nauke ‘Noć istraživača’ 2010

Festival nauke ‘Noć istraživača’ 2010

Posted on Festival nauke - Noć istraživača

www.festivalnauke.me

Slide show

‘Noć istraživača’ je manifestacija koja se tradicionalno organizuje u preko 200 evropskih gradova, posljednjeg petka u septembru sa ciljem da se široj javnosti približi profesija naučnika – istraživača. Projekti su podržani kroz Sedmi okvirni program EU za istraživanje i tehnološki razvoj (FP7).

http://ec.europa.eu/research/researchersineurope/events/researchersnight09/index_en.htm