Institut za medicinsku fiziku i biomedicinsko inženjerstvo  (IFMP)

Institut za medicinsku fiziku i biomedicinsko inženjerstvo (IFMP)

Posted on Novosti

Radionica 2018. godine održaće se u Ohridu, Kongresnom centru (MK) poslednje nedelje jula na sledećim blisko povezanim temama:
– Medicinska slika za radioterapiju
– Kliničke primene medicinske slike
– Radioterapija
– Bioinženjering Inovacije i trendovi

Prijave i više informacija o registraciji na : 

  • http: //www.ifmp.eu
  • info@ifmp.be 
  •  prijave@iaeste.me