Istraživačka stanica LOVĆEN, 07. 03 – 11. 03. 2012.

Posted on Ljetnja škola nauke, Novosti

KONKURS

Istraživačka stanica LOVĆEN, 07. 03 – 11. 03. 2012.

U organizaciji Prone, u periodu od 07. marta do  11. marta 2012,  na Ivanovim Koritima radiće Istraživačka stanica Lovćen 2012, kao nastavak programa IV Ljetnje škole fizike i matematike. Na Istraživačkoj stanici polaznici će imati priliku da upoznaju osnove naučnoistraživačkog rada, i to u oblasti fizike, matematike, energetike i elektronike, programiranja, biologije i hemije. Polaznici će dobiti teme za istraživanje, koje će, uz savjete i pomoć mentora, obraditi i tako proći sve korake istraživačkog procesa – upoznavanje teme, pregled literature, formiranje i testiranje pretpostavki, osmišljavanje i izvođenje eksperimenta, definisanje novih pojmova, donošenja zaključaka, te konačno, pisanje i prezentacija rada.

Pozivamo zainteresovane učesnike Ljetnje škole fizike i matematike da se prijave za Istraživačku stanicu Lovćen 2012. Ona nudi mogućnost “dodira nauke rukama” i ispoljavanje kreativnosti i zadovoljenje radoznalosti. Od pristiglih prijava, na osnovu utiska o aktivnostima tokom Ljetnje škole, biće odabrano11 polaznika koji će dobiti teme za svoje projekte i u zavisnosti od interesovanja biće pozvani na Istraživačku stanicu.

U prijavi je potrebno navesti oblast interesovanja. Učenici  koji do sada nijesu učestvovali u Proninim programa, i koji su zainteresovani za biologiju i hemiju, neophodno je da uz prijavu prilože i motivaciono pismo i preporuku nastavnika. Takođe, u prijavi se po želji može navesti i neka tema ili problem koji kandidata interesuje, uz predlog da to bude i tema rada  na Istraživačkoj stanici, a mentori će procijeniti da li je ona izvodljiva i prihvatljiva za Istraživačku stanicu.

 

Prijave slati na jedan od sljedećih mejlova:

Aleksandra Gogić, alexandra.gogic @ gmail.com (za prijave iz elektronike i energetike)

Ivan Šupić, ivansupic@gmail.com (fizika)

Nikola Milinković, nikmil@gmail.com (matematika)

Marko Andrijašević, markoandrijasevic@gmail.com (programiranje)

Milutin Radonjić, milutinradonjić@gmail.com (biologija)

Jovan Adžić, jovan.adzic@gmail.com (hemija).

 

Rok za prijave je 18. 02. 2012.