Istraživačka stanica LOVĆEN, 21- 24. 02. 2013.

Posted on Zimska škola nauke, Novosti

U organizaciji Prone, u periodu od 21. do 24. februara 2013, na Ivanovim Koritima organizovana je Istraživačka stanica Lovćen 2013, kao nastavak programa V Ljetnje škole nauke. Na Istraživačkoj stanici polaznici su imali priliku da upoznaju osnove naučnoistraživačkog rada, i to u oblasti fizike, matematike, energetike i elektronike, biologije i hemije. Polaznici su dobili teme za istraživanje, koje su, uz savjete i pomoć mentora, obradili i tako prošli sve korake istraživačkog procesa – upoznavanje teme, pregled literature, formiranje i testiranje pretpostavki, osmišljavanje i izvođenje eksperimenta, definisanje novih pojmova, donošenja zaključaka, te konačno, pisanje i prezentacija rada.

UČESNICI I TEME:
ĐORĐE BOŠKOVIĆ│Neobična stabilnost delokalizovanog pi sekseta
KATARINA GUREŠIĆ│Kataliza
ALEKSANDAR MILATOVIĆ│Linearni motori i maglev tehnologija
ANJA GLUŠICA│Fotonaponski detektori – fotodioda
SANJA POPOVIĆ│Eksterni modulatori u optičkim telekomunikacijama
MILICA DAŠIĆ, OLJA KRSTOVIĆ, ANTON ĐOKAJ│Problem vozača ubice
DRAGIĆ KRSTAJIĆ, MAJA KUZMANOVIC│Aberacije u geometrijskoj optici
RADE DAČEVIĆ│Fizika ljutih ptica
JELENA LALIĆ, NIKOLINA DAKOVIĆ│Barometarsko pitanje
TAMARA MILIĆ│Efekat brazilskog oraha
PETAR TADIĆ│Bomba u sferi
MILIĆ BAKIĆ │Hiperbarička oksigenacija

Mentori: Jovan Adžić, Tijana Pejatović, Aleksandra Gogić, Rastko Pajković, Nikola Potpara, Marko Petrić, Petar Melentijević

Donator:  Vladina komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću
Prijatelji:   Ministarstvo nauke, Ministarstvo prosvjete, CIS UCG