Istraživačka stanica LOVĆEN, 2015.  KONKURS

Istraživačka stanica LOVĆEN, 2015. KONKURS

Posted on Zimska škola nauke, Novosti

Istraživačka stanica LOVĆEN, 2015.

U organizaciji Prone na Ivanovim Koritima održaće se Sedma zimska škola nauke, Istraživačka stanica Lovćen. Na Istraživačkoj stanici polaznici će imati priliku da upoznaju osnove naučnoistraživačkog rada, i to u oblasti fizike, matematike, energetike i elektronike, hemije, biologije i medicine. Polaznici će dobiti teme za istraživanje, koje će, uz savjete i pomoć mentora, obraditi i tako proći sve korake istraživačkog procesa – upoznavanje teme, pregled literature, formiranje i testiranje pretpostavki, osmišljavanje i izvođenje eksperimenta, definisanje novih pojmova, donošenja zaključaka, te konačno, pisanje i prezentacija rada.

Pozivamo zainteresovane učesnike VII Ljetnje škole nauke i  ljetnje škole “Planeta u tvojim rukama” da se prijave za Istraživačku stanicu Lovćen 2015. Od pristiglih prijava, na osnovu utiska o aktivnostima tokom ljetnjih škola, biće odabrano 15 polaznika koji će dobiti teme za svoje projekte i u zavisnosti od interesovanja biće pozvani na Istraživačku stanicu.

U prijavi je potrebno navesti oblast interesovanja. Učenici koji do sada nijesu učestvovali u Proninim programa neophodno je da uz prijavu prilože motivaciono pismo i preporuku nastavnika. Takođe, u prijavi se po želji može navesti i neka tema ili problem koji kandidata interesuje, uz predlog da to bude i tema rada na Istraživačkoj stanici, a mentori će procijeniti da li je ona izvodljiva i prihvatljiva.

Prijave slati na mail:  info@prona.org

Rok za prijave je 21. 01. 2015.