Istraživački kamp  Planeta u tvojim rukama, 13-17. 08. 2014, Ivanova Korita

Istraživački kamp Planeta u tvojim rukama, 13-17. 08. 2014, Ivanova Korita

Posted on Planeta u tvojim rukama, Novosti

Istraživački kamp  Planeta u tvojim rukama, usmjeren je ka širenju svijesti o Crnoj Gori kao mogućem evropskom modelu održivog ekološkog razvoja. Učenici imaju priliku da se upoznaju sa izazovima u očuvanju životne sredine i biodiverziteta kao i osnovama energetske efikasnosti i zelene energetike, arhitekture, proizvodnje organske hrane, klimatologije i elementima istraživačkog rada i različitim ekološkim aspektima današnjice. Kroz predavanja, radionice, eksperimentalne praktikume, filmove, kvizove, aktivni samostalni rad i panel diskusije, talentovani učenici imaju priliku  da upoznaju izazove savremene nauke i osnove istraživačkog rada. Svi polaznici kampa učestvuju  u akciji pošumljavanja u NP Lovćen, i u izradi solarnih kolektora od reciklažnog materijala. Za sve učesnike, talentovane mlade istraživače, kampovi su besplatni.

 

Pokrovitelj kampa je Skupština Crne Gore a partneri su Ministarstvo ekonomije- Direktorat za energetsku efikasnost, Ministarstvo nauke, Fondacija Petrović-Njegoš

Prijatelji kampa su Ministarstvo odbrane, Njemačka banka za razvoj (KfW) i Uprava za šume

 

Program Istraživačkog kampa ,,Planeta u tvojim rukama’’

 

I dan (13. avgust)

11:00 • Okupljanje polaznika ispred hotela Podgorica

11:15 • Polazak autobusom na Ivanova Korita

13:00 • Smještaj, registracija učesnika, ručak

15:00 • Otvaranje kampa – mr Dragica Sekulić, generalni direktor za energetsku efikasnost – Ministarstvo ekonomije

15:30 • Energetska efikasnost u školskim objektima – mr Dragica Sekulić

17:00 • Savremeni koncepti arhitekture i energetska efikasnost – prof. dr Sanja Ivanović

19:00 • Večera

20:00 • Film Jedan stepen je bitan – Eskil Hardt

 

II dan (14. avgust)

08:00 • Doručak

10:00 • Globalne klimatske promjene; efekat staklene bašte – Jovan Vukić

11:30 • Komponente i zaštita životne sredine; značaj biodiverziteta – Ivana Živković

13:00 • Ručak

14:00 • Prirodne odlike NP Lovćen – dr Snežana Dragićević

15:30 • Značaj šuma za klimatsku ravnotežu – Aleksandar Stijović

17:00 • Pošumljavanje NP Lovćen

19:00 • Večera

20:00 • Radionica (eksperimentarijum): klimatske promjene

 

III dan (15. avgust)

08:00 • Doručak

10:00 • Obnovljivi izvori energije – dr Goran Kovačević

11:30 • Akumulacija sunčeve energije u bazenima slane vode – mr Emil Novak

13:00 • Ručak

14:00 • Radionica (eksperimentarijum): energetska efikasnost

15:00 • Posjeta princa Nikole II Petrovića-Njegoša

16:00 • Upotreba drvne biomase – Aleksandar Stijović

17:30 • Genetika, sekvenciranje i medicina – Milena Stanković

19:00 • Večera

 

IV dan (16. avgust)

08:00 • Doručak

10:00 • Izlet u NP Lovćen – prof. dr Vukić Pulević

11:00 • Posjeta Centru NP Lovćen

12:00 • Hemijski polutanti – Jovan Adžić

13:00 • Ručak

14:00 • Uticaj klimatskih promjena na prirodni ambijent u Crnoj Gori – mr Luka Mitrović

15:30 • Biološki efekti UV zračenja – doc. dr Ivanka Antović

17:00 • Radioaktivnost u životnoj sredini – prof. dr Nevenka Antović

19:00 • Večera

20:00 • Nauka i globalni izazovi – prof. dr Jovan Mirković

 

V dan (17. avgust)

08:00 • Doručak

10:00 • O Festivalu nauke – Ivana Živković i Jovan Vukić

12:00 • Svečano zatvaranje kampa „Planeta u tvojim rukama“ i otvaranje VII Ljetnje škole nauke

14:00 • Polazak za Podgoricu