IV Ljetnja škola fizike i matematike 21-28. 08. 2011.

IV Ljetnja škola fizike i matematike 21-28. 08. 2011.

Posted on Ljetnja škola nauke
Opšte informacijeProgramPartneri i Prijatelji
 se tradicionalno, već četvrti put, organizuje na Ivanovim Koritima, 21-28. 08. 2011. Tokom prethodnih godina, naše Ljetnje škole su pohađali najbolji učenici generacije, pobjednici na državnim takmičenjima znanjaiz matematike i fizike. Ljetnje škole su bile tematske (superprovodnost, biofizika, eksperimenti u fizici, ..) a predavači su bili profesori iz Crne Gore i gosti sa istaknutih naučnih institucija, uključujući Kembridž, Oksford, Harvard, MGU Lomonosov, Univerzitet u Tokiju, Vajsmanov institut, Rusku akademiju nauka, itd.

Ove godine su uvedena dva noviteta. Kao prvo, Ljetnja škola je otvorena za sve mlade zainteresovane za prirodne nauke, a ne samo za takmičare. Drugo, uvedeni su izborni praktikumi, čime se polaznicima daje prilika da se na Ljetnjoj školi bave onim što vole. Time je akcenat pomjeren sa pasivnog slušanja predavanja na aktivniji samostalni rad. Učenici će svakodnevno imati praktikume u trajanju od četiri sata, predavanja i zadatke za samostalan rad. Kako moderna nauka podrazumijeva visok nivo kooperativnosti i timski rad, na Školi će biti i vremena za druženje. Tokom dana biće organizovane sportska takmičenja, kvizovi znanja, duge šetnje po Lovćenu i dr. a za večernje sate predviđene su filmske projekcije i različite grupne aktivnosti uključujući i druženje uz pjesmu i gitaru. U toku škole biće organizovan i izlet do mora – posjeta Institutu za biologiju mora, i naravno, plažama. Atmosferu koja vlada na Ljetnjim školama najbolje ilustruju fotografije na ovom sajtu. Između svih prijava koje stignu, biće izabrano trideset polaznika. Uvjereni da svi izabrani učenici, svojim radom i uspjesima zaslužuju da budu polaznici, naša Ljetnje škola je, uključujući hranu i smještaj, besplatna.

Nedelja, 21.08

10:30 Okupljanje učenika, ispred hotela Podgorica
10:45 Odlazak autobusom na Ivanova Korita
13:00 Smještaj, registracija, ručak
14:00 Otvaranje kampa, pozdravna riječ prof. dr Predraga Miranovića, rektora Univerziteta Crne Gore, prof. dr Željka Jaćimovića, direktora Ispitnog centra, prof. dr Jovana Mirkovića, predsjednika Fondacije Prona i Nikole Milinkovića, koordinatora Škole
14:30 Koktel
15:30 Prof. dr Predrag Miranović, Ljevoruki materijali
16:30 Prof. dr Željko Jaćimović, Kompleksna jedinjenja
18:00 Radionica: upoznavanje i podjela u grupe
19:00 Večera
20:00 Aleksandra Gogić, Festival nauke – Noć istraživača 23. 09. 2011.
20:30 Panel diskusija: Međunarodne matematičke, fizičke i informatičke olimpijade
22:00 Film Čovjek zvani hrabrost, režija – Ethan Coen, Joel Coen (2010)

Ponedjeljak, 22. 08

08:00 Doručak
09:00 Prof. dr Darko Mitrović, Matematički aspekti skladištenja ugljen-dioksida
10:00 Dr Ilija Vukotić, U potrazi za Higsovim bozonom; Genetski algoritmi
11:00 Dr Ranko Rajović, Kreativni sistem učenja NTC
13:00 Ručak, odmor
15:00 Dr Srđan Kadić, Semantic Web
16:00 Praktikumi
19:00 Večera
20:00 Radionica Međunarodna fizička olimpijada – IPhO 2011 (10-18. 07. 2011, Bangkok, Tajland), Ivan Šupić, Stevan Đurđević i Petar Tadić;
Međunarodna matematička olimpijada – IMO 2011 (16-24. 07. 2011, Amsterdam, Holandija) Jovana Đuretić, Nikola Milinković, Radovan Krtolica;
Logičko-kombinatorni zadaci, Milan Milinković
21:30 Film Povratak, režija Andrej Zvjagincev (2003)

Utorak, 23. 08.

07:00 Doručak
07:30 Planinarenje
11:00 Radionica, Poređenje operativnih sistema, Marko Andrijašević i Andrija Vučinić
12:15 Praktikum, Grafičko predstavljanje rezultata
13:00 Ručak i slobodno vrijeme
16:00 Prof. dr Dejan Karadaglić, Fotoelastična tomografija
17:30 Praktikumi
19:00 Večera
20:00 Mr Srđan Verbić, Koliko su stvarno dobri podaci koje imam?
21:30 Film Ostrvo, režija Pavel Lungin (2006)

Srijeda, 24. 08.
08:00 Doručak
09:00 Prof. dr Zdravko Krivokapić, Standard u funkciji kvaliteta
11:00 Prof. dr Dragan Hajduković, Savremena kosmologija – ciklični svijet i antisvijet?
13:00 Ručak i sportske aktivnosti
16:00 Praktikumi
19:00 Večera
20:00 Mladen Bojanić, Tržište kapitala
21:15 Film 12, režija Nikita Mihalkov (2007)
Četvrtak, 25. 08.

08:00 Doručak
08:30 Polazak za Lovćen (mauzolej)
10:00 Polazak za Kotor
11:00 Posjeta Institutu za biologiju mora
12:00 Obilazak Bokokotorskog zaliva
14:00 Predavanje u prirodi – dr Ivanka Antović, Ihtiologija
18:00 Povratak na Ivanova Korita
19:00 Večera
20:00 Dr Narine Grigorjan, Boje arapskog svijeta
21:00 Film Gdje je prijateljeva kuća?, režija Abas Kiarostami (1987)

Petak, 26. 08

08:00 Doručak
09:00 Prof. dr Radovan Stojanović, Primjena nauke u modelovanju i simulaciji prirodnih katastrofa
11:00 Prof. dr Miodrag Perović, Uloga matematike u Pitagorinom i savremenom naučnom metodu
13:00 Ručak
14:00 Sportske aktivnosti
16:00 Praktikumi
19:00 Večera
20:00 Radionica, Fotografija, Rastko Pajković
20:45 Dokumentarni film Koyaanisqatsi, režija Godfrey Reggio (1988);
Film Profesorova omiljena jednačina, režiser Takaši Koizumi (2006)

Subota, 27. 08.

08:00 Doručak

09:00 Jovana Đuretić, Osnovi relativističke fizike
11:00 Prof. dr Svjetlana Terzić, Šta je topologija?
13:00 Ručak
14:00 Sportske aktivnosti
16:00 Dr Takanari Kašivagi, Džozefsonov THz laser – novi metod dijagnostike
17: 00 Mr Andrej Starović, Kako su nestali posljednji neandertalci u Crnoj Gori?
19:00 Večera
20:00 Vitomir Todorović, Pivarstvo – proizvodnja i menadžment
21:00 Mirko Vesković, IAESTE
21:30 Film Rašomon, režija Akira Kurosava (1950)

Nedjelja, 28. 08.
09:00 Dr Goran Kovačević, Energetska efikasnost i energetska budućnost
10: 00 Prof. dr Nevenka Antović, Nuklearna energija
11:00 Prof. dr Jovan Mirković, Zašto je trava zelena?
12:00 Zatvaranje kampa
12:00 Ručak
13:00 Povratak u Podgoricu

 

Fizika nije samo „zanimljiva”. Fiziku ne čini samo traganje za odgovorima na ključna pitanja. Fizika danas ne pruža samo „znanje radi znanja”. Danas skoro da ne postoji oblast nauke, inženjeringa, medicine,…, u kojoj se ne primjenjuje neki od fizičkih zakona. Danas se fizičkim zakonima, kojima se objašnjavaju prirodne pojave i procesi, mogu objasniti i riješiti mnogi problemi u društvu. Zbog toga je važno proširiti svoja znanja iz fizike.
Oni koji su ovo shvatili, dobrodošli su!

Prijavni formular

Praktikumi