Javni poziv Ministarstva nauke za stipendije za doktorska istraživanja

Javni poziv Ministarstva nauke za stipendije za doktorska istraživanja

Posted on Stipendije i konkursi
Ministarstvo nauke podsjeća zainteresovane studente i mentore na Javni poziv za dodjelu stipendija za doktorska istraživanja na univerzitetima u Crnoj Gori u 2018 / 2019 godini.
Cilj ovog Javnog poziva je jačanje ljudskih resursa za istraživanje, inovacije i konkurentnost, povećanje broja mladih istraživača na univerzitetima u Crnoj Gori i razmjena znanja između akademskog i privrednog sektora, kao i internacionalizacija istraživačkog rada. Poziv se objavljuje u okviru strateške aktivnosti: Nacionalne stipendije za izvrsnost, u okviru Strategije naučnoistraživačke djelatnosti 2017-2021. godine.

Javni poziv je upućen prije svega mladim ljudima, starosti do 40 godina, koji dalje žele da usmjeravaju svoju karijeru ka naučnoistraživačkoj djelatnosti ili da znanja potrebna u privredi unaprijede na najvišem nivou kroz primijenjena doktorska istraživanja i mobilnost u razvijene ustanove u inostranstvu. Mobilnost u toku stipendije je moguća i u privredna društva u inostranstvu ili u Crnoj Gori. Prema sporazumima između Ministarstva nauke i univerziteta, stipendisti će biti oslobođeni plaćanja školarina za doktorske studije.

Poziv je upućen i institucijama i mentorima koji žele da prime stipendistu i povećaju broj mladih ljudi posvećenih istraživanjima na svom univerzitetu, te na taj način ojačaju naučne i inovativne kapacitete svoje institucije.

Ministarstvo nauke planira da kontinuirano raspisuje ovakav poziv, čime bi se za tri godine uložila sredstva od 1.5 M € za oko 50 mladih istraživača, doktoranada, koji bi se usavršavali na univerzitetima kroz ovaj program. Njihova uloga bi bila da ojačaju istraživačku misiju univerziteta, pripremaju aplikacije za EU fondove za istraživanje i inovacije, unapređuju saradnju sa privredom – na taj način kreirajući dodatne mogućnosti za ostajanje na univerzitetima, ali i šanse za nove istraživačke pozicije.

Tekst Javnog poziva možete preuzeti ovdje
Prijavni formular možete preuzeti
ovdje

Rok za podnošenje aplikacija je 15. oktobar 2018. godine