Druga ljetnja škola “Planeta u tvojim rukama”  4 – 8. jul 2012, Ivanova Korita

Druga ljetnja škola “Planeta u tvojim rukama” 4 – 8. jul 2012, Ivanova Korita

Posted on Planeta u tvojim rukama, Novosti

Energetska turneja je edukativna kampanja GIZ projekta Energetska efikasnost u Crnoj Gori, koja podrazumijeva sprovođenje interaktivnih predavanja učenicima završnih razreda osnovne škole, o energetskoj efikasnosti, klimatskim promjenama i obnovljivim izvorima energije. Ova edukativna kampanja je dizajnirana tako da se tematski uklopi u postojeći nastavni program. Cilj kampanje je da posjećujući sve osnovne škole u Crnoj Gori doprinesemo podizanju svijesti među učenicima i nastavnicima o ovim temama.

Projekat se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i sporta i Ministarstvom ekonomije, uz podršku Ministarstva inostranih poslova kraljevine Norveške.

Energetska turneja je počela u oktobru 2010. godine i do sada posjetila 120 škola u 18 opština. Planirano je da se do kraja 2012. obuka sprovede u svim crnogorskim školama.

Ljetnja škola „Planeta u tvojim rukama“, prvi put organizovana prošle godine, je nastavak aktivnosti Energetske turneje. Škola nudi  učenicima, koji se posebno interesuju za teme klimatskih promjena, obnovljivih izvora i energetske efikasnosti, mogućnost da na praktičan i zanimljiv način nauče još više o ovim temama. Jedan od ciljeva je da se ukaže na povezanost pomenutih tema i njihov uticaj na životnu sredinu, a sve to na veoma praktičnim primjerima i uz timski takmičarski rad.

 

 

Partneri projekta:

Da bi ljetnja škola postala održiva u budućnosti, u organizaciju se uključilo nekoliko važnih partnerskih organizacija. Osim Ministarstva ekonomije kao glavnog partnera i Ministarstva  prosvjete i sporta, u organizaciji škole značajno učešće ima Fondacija PRONA, Projekat za razvoj šumarstva u Crnoj Gori FODEMO Lux kao i   NVO Zeleni Crne Gore.