Istraživačka stanica “Lovćen” LJETNJA ŠKOLA NAUKE, 12 – 18. 08. 2012

Istraživačka stanica “Lovćen” LJETNJA ŠKOLA NAUKE, 12 – 18. 08. 2012

Posted on Ljetnja škola nauke, Novosti

 Kad vidiš svijet u zrnu pijeska,
I nebo u divljem cvijetu,
Držiš beskrajnost na dlanu svoje ruke,
I vječnost u jednom satu.“

Vilijam Blejk (1757 – 1827)

 Ljetnja škola nauke se tradicionalno, već peti put, organizuje na Ivanovim Koritima, 12-18. 08. 2012. Tokom prethodnih godina, naše Ljetnje škole su pohađali najbolji učenici generacije, pobjednici na državnim takmičenjima znanja iz matematike i fizike. Ljetnje škole su bile tematske (superprovodnost, biofizika, eksperimenti u fizici, ..) a predavači su bili profesori iz Crne Gore i gosti sa istaknutih naučnih institucija, uključujući Kembridž, Oksford, Harvard, MGU Lomonosov, Univerzitet u Tokiju, Vajsmanov institut, Rusku akademiju nauka, itd. Namjera Prone je da na ovaj način, kroz popularizaciju nauke i saradnju sa naučnicima iz svjetskih naučnih centara, doprinese razvoju Crne Gore kao društva obrazovanih i kreativnih, smatrajući da je to najbrži put da mala zemlja nađe svoje mjesto u društvu prosperitetnih.

I na ovoj školi 35 polaznika će imati priliku da slušaju predavanja o najnovijim dostignućima u matematici i prirodnim naukama. Osim 25 predavača iz zemlje, Švajcarske, Francuske, Japana, Njemačke, SAD, Indije, Italije i regiona, program Škole realizuje i 11 asistenata, uključujući i bivše polaznike Pronine škole, koji su sada studenti na pristižnim univerzitetima u Evropi i SAD.

Pored predavanja, polaznici će učestvovati i na praktikumima, koje organizuju asistenti, a na kojima će uz kombinaciju slušanja, diskusija i samostalnog rada imati priliku da prodube svoje znanje. Kako moderna nauka podrazumijeva visok nivo kooperativnosti i timski rad, na Školi će biti i vremena za druženje. Tokom dana biće organizovane sportska takmičenja, kvizovi znanja, duge šetnje po Lovćenu i dr. a za večernje sate predviđene su filmske projekcije i različite grupne aktivnosti uključujući i druženje uz pjesmu i gitaru. U toku škole biće organizovan i izlet do mora – posjeta Institutu za biologiju mora, i naravno, plažama.

Kao i prethodnih godina, posebna pažnja biće posvećena širenju svijesti o Crnoj Gori kao mogućem modelu održivog ekološkog razvoja. Svi polaznici kampa će učestvovati  i u akciji pošumljavanja u NP Lovćen, što će i ubuduće biti stalni dio programa škole.

Ove godine, polaznici škole su i učesnici međunarodnih olimpijada iz matematike, biologije i fizike. Po prvi put, dio polaznika  je izabran na osnovu preporuke škola iz gradova u kojima je Prona održala festival Nauka u pokretu. Njima će biti otvorena vrata Noći istraživača 28.09.2012, kao i Zimske škole nauke, na kojoj će, kao i do sada, imati priliku da se bave ozbiljnijim istraživačkim radom, po ugledu na Istraživačku stanicu Petnica, sa kojom je Prona uspostavila dugoročnu saradnju.

Kako je Prona aktivnosti namjenjene srednjoškolcima proširila organizovanjem mnogih drugih događaja osim Ljetnje škole, to je došlo do potrebe da se svi ti događaji ukalupe u smislenu cjelinu, u cilju nuđenja što kvalitetnijih sadržaja najboljim polaznicima, kao i uključivanjem polaznika sa čitavog prostora Crne Gore. Ove godine, po prvi put, dio polaznika  je izabran na osnovu preporuke škola iz gradova u kojima je Prona održala festival Nauka u pokretu, a iz kojih do sada nije bilo polaznika Ljetnje škole. Druga novina je  da je konkurs bio otvoren samo za učenike koji do sada nijesu učestvovali ni na jednoj Proninoj Ljetnjoj školi. Ovo, naravno, ne znači da se Prona odriče saradnje sa tzv. starim polaznicima, štaviše, ona ih, pošto su pokazali svoje sposobnosti, čuva za neke izazovnije zadatke. Njima će biti otvorena vrata Festivala nauke, kao i Zimske škole nauke, na kojoj će, kao i do sada, imati priliku da se bave ozbiljnijim istraživačkim radom.

Dakle, od ove godine Ljetnja škola donekle mijenja karakter, postajući događaj na kome polaznici dobijaju šansu da se upoznaju sa naukom, a asistenti uvid na osnovu koga će vršiti “regrutaciju” učesnika budućih događaja. Ni promjena imena (iz Ljetnja škola fizike i matematike u Ljetnja škola nauke) nije slučajna, već je odraz još jednog napora organizatora u pokušaju da na Lovćen prenesu atmosferu sa fronta moderne nauke, koja je danas sve više interdisciplinarna. U najvećim institutima i laboratorijama fizičari i matematičari  granice pomjeraju kroz saradnju sa biolozima, hemičarima, geolozima, klimatolozima…

Organizatori su se potrudili da odaberu najbolje i da im daju priliku da učestvuju na ovom, u našoj državi, jedinstvenom događaju.  Uvjereni da svi izabrani učenici, svojim radom i uspjesima zaslužuju da budu polaznici, naša Ljetnje škola je, uključujući hranu i smještaj, besplatna.

 

P R O G R A M

Nedjelja, 12. 08. 2012.
10:45 Okupljanje učenika, ispred zgrade Tehničkih fakulteta UCG
11:00 Odlazak autobusom na Ivanova Korita
13:00 Smještaj, registracija, ručak
14:00 Otvaranje kampa, pozdravna riječ dr Vesne Maraš, direktora Sektora za razvoj “13. jul Plantaže”, prof. dr Željka Jaćimovića, direktora Ispitnog centra, prof. dr Jovana Mirkovića, predsjednike Prone i Ivana Šupića, koordinatora Škole
14:30 Koktel
16:00 Dr Vesna Maraš, Mit o vinu
17:00 Nataša Adžić, Fizika polimera
18:00 Radionica: upoznavanje
19:00 Večera
20:00 Aleksandra Gogić, Festival nauke – Noć istraživača 28. 09. 2012.
20:30 Marijana Milićević, Fizika  grafena
22:00 Film Umjetnik, r. Mišel Azanavisijus

Ponedjeljak, 13. 08.
08:00 Doručak
09:00 Praktikumi
11:30 Mr Goran Šuković, Računarstvo inspirisano biologijom
12:15 Luka Bulatović, Međunarodne olimpijade iz informatike
13:00 Ručak, odmor
15:00 Dr Krsto Ivanović, THz zračenje iz niza Džozefsonovih spojeva
16:00 Praktikumi
Dr Staniša Raspopović, Neuralne proteze
18:00 Dr Živko Andrić, Značaj natrijum-hlorida za hemijsku tehnologiju
19:00 Večera
20:00 Dr Goran Kovačević, Solarna energija
21:00 Posmatranje noćnog neba teleskopom, Saturnovi prstenovi
22:00 Animirani film Kako dresirati zmaja?, r. D. DeBloa, K. Sanders

Utorak, 14. 08.
08:00 Doručak
09:00 Prof. dr Žarko Pavićević, O prirodi prirodnih brojeva – koliko su prirodni brojevi prirodni?
10:00 Dr Irena Orović, Zaštita digitalnih podataka – Watermarking
11:00 Praktikumi, Mr Marko Andrijašević, Osnovi Matlaba
Dr Gunter Kanitz, Neuroelektrična kontrola protetičkih ruku13:00 Ručak
14:00 Sportske aktivnosti
16:00 Praktikumi
Dr Staniša Raspopović, Neuralne proteze
Dr Viđi Čaran, Izazovi moderne medicine
19:00 Večera
20:00 Rješavanje problema sa međunarodnih olimpijada:
Olja Krstović – 53. IMO, 5-15. 07. 2012, Argentina;
Petar Tadić, Vladimir Pejović, Janko Radulović – 43. IPhO, 15-24. 08. 2012, Estonija;
Mirko Pejatović, Marko Pejatović – 23. IBO, 8-15. 08. 1012, Singapur
21:30 Film Povratak, r. Andrej Zvjagincev (2003)

Srijeda, 15. 08.
08:00 Doručak
09:00 Praktikumi
11:00 Dr Snežana Dragićević, Prirodne odlike Lovćena sa posebnim osvrtom na rijetke, ugrožene i zaštićene biljne i životinjske vrste
12:00 Mr Nikola Svrkota, Nuklearna spektrometrija
13:00 Ručak
14:00 Akcija pošumljavanja
16:00 Praktikumi
Dr Aleksandar Dajković, Molekularna arhitektura života
18:00 Anđela Davidović, Lanci Markova
19:00 Večera
20:00 Milisav Popović, Profilisanje i profiličari
21:30 Film Avr, r. Aki Kaurismaki

Četvrtak, 16. 08
08:00 Doručak
09:00 Praktikumi
11:00 Prof. dr Danica Popović, Izazovi medicinske biohemije
12:00 Prof. dr  Snežana Šćepanović, Internet je više od zabave – internet inovacije kao podrška nauci i obrazovanju
12:40 Filip Marković, 10 za 10
13:00 Ručak
14:00 Sportske aktivnosti
16:00 Praktikumi
19:00 Večera
20:00 Dr Gojko Čelebić, Jezičke i misaone strukture u 20. vijeku
21:00 Posmatranje noćnog neba teleskopom, Saturnovi prstenovi
22:00 Film Dječak sa biciklom, r. braća Darden

Petak, 17. 08.
08:00 Doručak
09:00 Praktikumi
11:00 Prof. dr Nataša Raičević, Kvarkovi i gluoni – kako dopiremo do njih?
13:00 Ručak
14:00 Sportske aktivnosti
16:00 Praktikumi
18:30 Mirko Vesković, IAESTE
18:45 Marko Tošić, BEST
19:00 Večera
20:00 Dr Gojko Čelebić, Istorija ideja
21:00 Film Ran, r. Akira Kurosava

Subota, 18. 08.
08:00 Doručak
09:00 Prof. dr Jovan Mirković, Nauka i razvoj
Zatvaranje Ljetnje škole nauke 2012.
10:00 Polazak na izlet na plažu Jaz
16:00 Povratak u Podgoricu

 Budućnost nauke i tehnologije zavisi od mlade generacije, od njenog insistiranja da donošenje odluka počiva na znanju, kao i od njenog aktivnog učešća u traganju za mjestom i svrsishodnim putevima razvoja Crne Gore. Upravo mlada generacija potražiće odgovore na mnoštvo neriješenih pitanja, u pokušaju da se objasni ponašanje materije  – od elementarnih čestica do kosmosa kao cjeline: Da li je naš univerzum jedini? Da li fizički zakoni  mogu biti objedinjeni? Gdje su granice klasičnih kompjutera?  Koje genetičke promjene su nas stvorile unikalnim, ljudskim? Gdje je i kada na Zemlji nastao život? Šta je biološka osnova svijesti?…

 Polaznici ovogodišnje Ljetnje škole nauke, postigavši najbolje rezultate u školi, već su pokazali da teže znanju i imaju potrebu da spoznaju prirodu.