Ljetnja škola fizike 8-15. 08. 2010.

Ljetnja škola fizike 8-15. 08. 2010.

Posted on Ljetnja škola nauke
Opšte informacijeProgram

LJETNJA ŠKOLA FIZIKE 8-15. 08. 2010. PRONA u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore, Ispitnim centrom i istaknutim naučnicima, organizovala je i III istraživački kamp Ljetnja škola fizike u periodu 8-15. 08. 2010. na Ivanovim Koritima. Kroz predavanja, vježbe i panel diskusije, učenici osnovnih i srednjih škola, koji su na takmičenjima pokazali najbolje znanje iz fizike i matematike, upoznali su se sa posljednjim dostignućima u fundamentalnim naukama, aktuelnim neriješenim naučnim problemima i izazovima 21. vijeka i osnovama naučnoistraživačkog eksperimentalnog rada.

ORGANIZACIONI ODBOR: Prof. dr Jovan Mirković, Ivan Šupić, Stevan Đurđević, Rastko Pajković, Nikola Milinković

Nedjelja, 8. 08. 2010.
11:00 Okupljanje učenika, ispred hotela Podgorica
11:15 Odlazak autobusom za Ivanova Korita
13:00 Smještaj, registracija, ručak
16:00 Otvaranje kampa: pozdravna riječ mr Luke Mitrovića, direktora Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore, prof. dr Željka Jaćimovića, direktora Ispitnog centra, i prof. dr Jovana Mirkovića, koordinatora Ljetnje škole
16:20 Koktel
17:30 Mr Luka Mitrović, Crna Gora i globalne klimatske promjene
19:00 Večera
20:00 Eksperimenti: Elektrodinamička indukcija u elektrostatičkom polju; Eksperimentalno mjerenje mogućnosti prenosa energije elektromagnetnim poljem, Marin Čaveliš
21:00 Film Panov lavirint, r. Giljermo del Toro (2006)
Ponedjeljak, 9. 08.
09:00 Radionica Eksperimentalne tehnike od Galileja do CERN-a, Ivan Šupić
10:15 Prof. dr Branimir Glavatović, Pogled u unutrašnjost Zemlje
11:30 Eksperimenti- Elastičnost folija, Određivanje modula torzije žice
13:00 Ručak, odmor
14:00 Sportske aktivnosti
16:00 Prof. dr Sonja Tomović, Filozofija i nauka
17:15 Radionica, Matematički uvod u obradu rezultata mjerenja, Nikola Milinković; Obrada rezultata mjerenja, Arsenije Maliković 19:00 Večera
20:00 Dr Ivana Đuretić, Biologija u 21. vijeku: fizika kompleksnih sistema?
21:30 Film Varljivo sunce, r. Nikita Mihalkov (1994)
Utorak, 10. 08.
09:00 Prof. dr Aleksandar Poleksić, Kompjuterske tehnike u molekularnoj biologiji i farmaceutskoj industriji
10:30 Prof. dr Jovan Mirković, Greške mjerenja; Praktikum, Grafičko predstavljanje rezultata (Origin)
11:30 Dr Srđan Kadić, Čekajući sjutra (Budućnost WEB-a)
13:00 Ručak, odmor
14:00 Sportske aktivnosti
16:00 Dr Ranko Rajović, Kreativni način razmišljanja – NTC sistem učenja
17:00 Eksperiment, Određivanje temperaturnog koeficijenta otpora metala
18:00 Radionica, Relativnost, Stevan Đurđević
19:00 Večera
20:00 Međunarodna fizička olimpijada – IPhO (17-25. 07. 2010, Zagreb, Hrvatska)
21:30 Film Home, r. Yann Arthus-Bertrand (2009)
Srijeda, 11. 08.
09:00 Radionica Geodezijske linije, Jovana Đuretić Svijet elektromagnetizma, Rastko Pajković
10:15 Prof. dr Mara Šćepanović, Atomska fizika – od teorije do eksperimenta i nazad
11:00 Eksperiment – Određivanje koeficijenta viskoznosti i površinskog napona tečnosti
13:00 Ručak, odmor
14:00 Radionica Tipovi reklame, Boris Tarasov; Sportske aktivnosti
16:00 Prof. dr Mara Šćepanović, Nedoumice mladog fizičara
17:00 Radionica Laseri, Ivan Šupić
19:00 Večera
20:00 Festival nauke – Noć istraživača, 24. 09. 2010.
22:00 Film Prava priča, r. David Lynch (1999)
Četvrtak, 12. 08 .
08:30 Polazak za Lovćen (mauzolej)
10:00 Polazak za Kotor
11:00 Posjeta Institutu za biologiju mora
12:00 Obilazak Bokokotorskog zaliva 18:00 Povratak na Ivanova Korita
19:00 Večera
20:00 Dragan Perović i Vukić Orović, Astronomija u Crnoj Gori
20:50 Posmatranje meteorskih rojeva
22:00 Film Baraka, r. Ron Fricke (1992)
Petak, 13. 08.
09:00 Mr Savo Tomović, Rad sa velikim brojevima
10:30 Posmatranje Sunca
11:30 Eksperiment, Određivanje koeficijenta apsorpcije γ zraka Gajger-Milerovim brojačem
13:00 Ručak, odmor
14:00 Sportske aktivnosti
16:00 Eksperimenti: Određivanje koncentracije rastvora šećera polarimetrom;
Određivanje talasne dužine sočiva iz rastojanja predmeta i lika

17:30 Eksperimenti: Sile između magneta i koncepti stabilnosti i simetrije; Provjera Omovog zakona u strujnom kolu
19:00 Večera
20:00 Radionica Retorika, Rastko Pajković
21:00 Dokumentarni film, Eksperimenti koji su promijenili svijet
21:40 Film Pepeo i snijeg, r. Gregory Colbert (2005)
Subota, 14. 08.
09:00 Prof. dr Siniša Stamatović, Zakon velikih brojeva
11:00 Eksperimenti, Određivanje talasne dužine pomoću optičke rešetke difrakcijom; Mjerenje električne otpornosti
13:00 Ručak, odmor
14:00 Sportske aktivnosti
16:00 Prof. dr Biljana Stamatović, Broj e
17:30 Šerifa Asal, Interkulturni dijalog
19:00 Večera
20:00 Radionica Varijacioni račun – Nikola Milinković; Kombinatorika – Aleksandra Gogić
Film Rašomon, r. Akira Kurosava (1950)
Nedjelja 15. 08.
09:00 Međunarodna matematička olimpijada IMO (2-14. 07. 2010, Astana, Kazakhstan)
10:30 Džon S. Tabot, Pronalazaštvo u Crnoj Gori – putevi i perspektive
11:30 Zatvaranje kampa
13:00 Povratak u Podgoricu