LJETNJA ŠKOLA NAUKE, Ivanova Korita, 18 – 24. 08. 2013

Posted on Ljetnja škola nauke, Novosti

Fondacija Prona šesti put organizuje Ljetnju školu nauke na Ivanovim Koritima. Tokom prethodnih pet godina, školu su pohađali najbolji učenici generacije, a u pokušaju da na Lovćen prenesu atmosferu sa fronta moderne nauke, među preko 150 predavača bili su profesori iz Crne Gore i sa istaknutih naučnih institucija, uključujući Kembridž, Oksford, Harvard, MGU Lomonosov, Univerzitet u Tokiju, Vajsmanov institut, Američku nacionalnu laboratoriju u Argonu, itd. .. Namjera Prone je da na ovaj način, kroz popularizaciju nauke i saradnju sa naučnicima iz svjetskih naučnih centara, doprinese razvoju Crne Gore kao društva obrazovanih i kreativnih, smatrajući da je to najbrži put da mala zemlja nađe svoje mjesto u društvu prosperitetnih.

Ove godine, pored 25 predavača iz zemlje, Švajcarske, Francuske, Holandije, Japana, Engleske, Njemačke, SAD, Kine i regiona, program realizuje i 12 asistenata, uključujući i bivše polaznike Pronine škole, koji su sada studenti na pristižnim univerzitetima u Evropi i SAD. Kroz predavanja, radionice, eksperimentalne praktikume i aktivni samostalni rad, filmove i panel diskusije, talentovani učenici imaće priliku da upoznaju posljednja dostignuća i izazove savremene nauke.

Paradoksi u fizici; Fenetičari, kladističari i evolucioni taksonomi; Struktura i značenje; Beskonačni proizvodi; Uticaj zračenja na biološke sisteme; Superprovodnost; Uspon Istoka; Reakcija Belousova Žabotinski; Antimaterija, tamna materija i evolucija svemira; Fuzija čovjeka i mašine, neuralne proteze ruke; Jakobsove ljestvice i Teslina kugla; Memristori, laseri i  atomski mikroskop,  Navigacija na osnovi Zemljinog  magnetnog polja; Zelena energetika; Ešerova galerija tisaka; Izazovi progresa  – samo su neke od tema u programu Kampa.

Tokom dana biće organizovana sportska takmičenja, šetnje po Lovćenu, izlet do mora, a za večernje sate predviđene su filmske projekcije i različite grupne aktivnosti.

Kao i lani, posebna pažnja se posvećuje širenju svijesti o Crnoj Gori kao mogućem modelu održivog ekološkog razvoja. Svi polaznici kampa će učestvovati  i u akciji pošumljavanja na odobrenoj lokaciji u NP Lovćen.

Panel diskusije: Nauka -inovacije – razvoj; Studije u inostranstvu; Vašar fizike

Kolokvijumi: Superluminarne brzine, Gejdž teorije u elektromagnetizmu

200 godina od rođenja Njegoša: prof. dr Vesna Kilibarda Njegoš i Italija; Pješačka tura – Njegoševom stazom; stihovi na promotivnim materijalima (Misao i Gorski vijenac).

Satelitski naučni seminar – Fizika nanostruktura

Dio polaznika  je izabran na osnovu preporuke škola iz gradova u kojima je Prona održala festival Nauka u pokretu. Njima će biti otvorena vrata Noći istraživača 27.09.2013, kao i Zimske škole nauke, na kojoj će, kao i do sada, imati priliku da se bave ozbiljnijim istraživačkim radom, po ugledu na Istraživačku stanicu Petnica, sa kojom je Prona uspostavila dugoročnu saradnju.

Pokrovitelj Ljetnje škole nauke je Skupština Crne Gore, a prijatelji su Evropska komisija FP7 Marija Kiri program, Radio klub i Uprava za šume.

 

PROGRAM 

 Nedjelja, 18. 08.

10:45 Okupljanje učenika, ispred hotela “Podgorica”

11:00 Odlazak autobusom na Ivanova Korita

13:00 Smještaj, registracija, ručak

14:00 Otvaranje kampa, pozdravna riječ Ranka Krivokapića, predsjednika Skupštine Crne Gore

14:20 Koktel

15:00 200 godina od rođenja Njegoša / Prof. dr Vesna Kilibarda,  Njegoš i Italija

16:00 Ivan Šupić, Paradoksi u fizici

17:00 Mr Ana Mijušković, Vodonik sulfid od toksina do signalnog molekula

18:00 Marko Petrić i Ivana Živković, Festival nauke – Noć istraživača 27. 09. 2013.

18:20 Radionica: upoznavanje

19:00 Večera

20:00 Mr Slavko Burzanović, Crna Gora u prvoj deceniji XX vijeka

21:15 Film Pijev život, Ang Li

 

Ponedjeljak, 19. 08.

08:00 Doručak

09:00 Praktikumi

11:00 Doc. dr Ivanka Antović, Osnovni principi u taksonomiji, fenetičari, kladističari i evolucioni taksonomi

12:00 Mr Novak Malešević, Struktura i značenje

13:00 Ručak, odmor

15:30 Praktikumi

18:00 Vašar fizike

19:00 Večera

20:00 Mr Đorđije Vujadinović, Beskonačni proizvodi i gama funkcija

21:00 Animirani film Princeza Mononoke, Hajao Mijazaki

 

Utorak, 20. 08.

07:00 Doručak

09:00 Prof. dr Nevenka Antović,  Nuklearne metode – primjena

10:00 Doc. dr Ivanka Antović,  Uticaj zračenja na biološke sisteme

11:00 Praktikumi

13:00 Ručak

14:00 Akcija pošumljavanja

15:00 Godišnja skupština Prone

16:30 Praktikumi

18:00 Gordana Vujović, Uspon Istoka

19:00 Večera

20:00 Mr Velibor Bojković, Tri musketara

21:30 Film Odlasci, Jođiro Takita

 

Srijeda, 21. 08.

07:00 Doručak

07:30 200 godina od rođenja Njegoša / Pješačka tura – Njegoševom stazom

11:30 Praktikumi

13:00 Ručak

13:30 Sportske aktivnosti

Kolokvijum Proninog kolegijuma asistenata za fiziku, tema: Gejdž teorije u  elektromagnetizmu

15:30 Praktikumi

18:00 Mr Tamara Radulović, Mogućnosti i metode neurobiologije

19:00 Večera

20:00 Prof. dr Dragan Hajduković, Antimaterija, tamna materija i evolucija svemira

21:30 Film Izgnanstvo, Andrej Zvjagincev

 

Četvrtak, 22. 08

08:00 Doručak

09:00 Praktikumi

11:00 Mr Živko Andrić, Reakcija Belousova Žabotinski (eksperiment)

12:00 Dr Dmitri Tarasov, Uspori svoj procesor!

13:00 Ručak

13:30 Sportske aktivnosti

Kolokvijum Proninog kolegijuma asistenata za fiziku, tema: Superluminarne brzine?

15:30 Praktikumi

18:00 Prof. dr Staniša Raspopović, Bionika – fuzija čovjeka i mašine / Neuralne proteze ruke

19:00 Večera

20:00 Dr Dmitri Tarasov, Efekti istraživanja i razvoja / Jakobsove ljestvice i Teslina kugla (eksperiment)

21:15 Posmatranje noćnog neba teleskopom

21:45 Film: Dostizati nedostižno, Jean Bergeron

 

Petak, 23. 08.

08:00 Doručak

09:00 Praktikumi

Satelitski naučni seminar – Fizika nanostruktura
08:30 Prof. dr Jovan Mirković, Vorteksna stanja u mezoskopskim sistemima Bi-2212
09:00 Ranko Tošković, Dopiranje transportne karakteristike YBCO nanostruktura –   uvid u mikroskopski mehanizam visokotemperaturne superprovodnosti
09:30 Dr Krsto Ivanović, Memristori i njihova primjena
10:00 Ivan Šupić, Interakcije femtosekundnih lasera sa dielektricimA
10:30 Mr Boris Marković, Dijagnostika  i generisanje THz zračenja u Bi-2212
10:45 Nikola Bulatović, AFM mikroskop atomskih sila – nove tehnike skeniranja
11:00 Almir Gadžović, Detekcija i navigacija na osnovu Zemljinog magnetnog polja

11:30 Panel Studije u inostranstvuIvan Šupić, Ranko Tošković, Martin Đukanović, Krsto Ivanović – (Francuska, Njemačka, Japan, Rusija, SAD, Belgija, Švedska) 

13:00 Ručak

13:30 Sportske aktivnosti

15:30 Praktikumi

 17:45 Dr Goran Kovačević, Zelena energetika

18:30 Luka Grubiša i Sonja Borivičić, IAESTE

18:45 Matija Ratković, BEST

19:00 Večera

20:00 Mr Martin Đukanović, Ešerova galerija tisaka

20:50 Film: Vrati se, Pedro Almodovar

 

Subota, 24. 08.

08:00 Doručak

09:00 Prof. dr Jovan Mirković, Izazovi progresa
                   Panel Nauka – inovacije – razvoj
Zatvaranje Ljetnje škole nauke 2013.

10:00 Polazak na izlet na plažu Jaz

16:00 Povratak u Podgoricu

 

“Tvojemu poletu, iako je kratak,
um granicu stavit nikako ne može;
on s velikim trudom sa tobom upravlja
kâ kormač sustali u buru sa lađom;
ti granicu moći pređeš ljudske smjelo.”

Njegoš (pjesma Misao)

“Sve priroda snabd’jeva oružjem
protiv neke neobuzdne sile,
protiv nužde, protiv nedovoljstva;
ostro osje odbranjuje klasje,
trnje ružu brani očupati;
zubovah je tušte izostrila,
a rogovah tušte zašiljila;
kore, krila i brzine nogah,
i cijeli ovi besporeci
po poretku nekome sljeduju.”

Njegoš (Gorski vijenac)

Pokrovitelj:                                                                                                             

Skupština Crne Gore

Prijatelji:

Evropska komisija, FP7 Marija Kiri program

Radio klub

Uprava za šume