NAUKA U POKRETU 5-9. jun 2014. Šavnik, Žabljak, Pljevlja, Plužine i Bar

NAUKA U POKRETU 5-9. jun 2014. Šavnik, Žabljak, Pljevlja, Plužine i Bar

Posted on Nauka u pokretu, Novosti

Smatrajući da razvoj i ukupni prosperitet zemlje sve više zavisi od naučne pismenosti populacije, Fondacija za promovisanje nauke- PRONA je pokrenula niz inicijativa i programa namijenjenih učenicima, studentima, prosvjetnim radnicima, medijima, i široj publici svih uzrasta. PRONA ove godine realizuje i četvrti mini-festival Nauka u pokretu, u:

• Šavniku, Obrazovni centar Šavnik, 5. jun, 11h

• Žabljaku, S.M.Š. ,,17. Septembar” , 5. jun,17 h

• Pljevljima, Gimnazija ,,Tanasije Pejatović”, 6.jun ,10h

• Plužinama, Obrazovni centar Plužine, 6. jun, 17h

• Baru, Gimnazija ,,Niko Rolović”, 9. jun, 11h

Program projekta Nauka u pokretu se sastoji od eksperimenata, predavanja i video prezentacija, osmišljen sa ciljem da ukaže na primjenljivost nauke u svakodnevnom životu, kao i da mladima otvori perspektive za dalji profesionalni razvoj. Cilj ovog projekta je unapređenje naučne pismenosti mladih u Crnoj Gori.

Predavanja: Nauka – juče, danas, sjutra / Ljepota nauke i nauka ljepote / Među zvijezdama..

Eksperimenti (Ivana Živković, Jovan Adžić, Dijana Bogavac, Jovan Vukić, Tihomir Ćuzović, Marija Perović): ljepota stvaranja, fizika oko nas, magični svijet hemije, biologija u igri molekula..

FilmAstronomski vodič.

Projekat je podržala Vladina komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, a program se realizuje u partnerstvu sa Ministarstvom nauke i Ministarstvom prosvjete.

Jovan Adžić, koordinator projekta

067 871 676

jovan.adzic@gmail.com

Ivana Bogojević, PR

­ivana.bogojevic@prona.org