Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport posjetio Fondaciju za promovisanje nauke

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport posjetio Fondaciju za promovisanje nauke

Posted on Novosti

Predsjednik Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Radule Novović i članovi Odbora Branka Tanasijević, Aleksandra Vuković i Ervin Ibrahimović posjetili su 13. 02. 2019. Fondaciju za promovisanje nauke, kako bi diskutovali  o značaju nauke u Crnoj Gori i njenom razvoju.

Fokus razgovora je stavljen na realizovanim akivnostima kao i budućim izazovima koji su pred nama a tiču se obrazovanja mladih ljudi i popularizacije nauke i talenata Crne Gore. Predsjednik Fondacije prof. dr Jovan Mirković predstavio je članovima Odbora programe koje je realizovala Prona od osnivanja, 2004. godine a posebno je istakao 29 ljetnjih i zimskih škola, pod zajedničkim nazivom Istraživačka stanica Lovćen, koje svakog ljeta pohađa šezdeset najboljih učenika iz svih djelova Crne Gore, a znanje im prenose predavači iz zemlje i inostranstva, uz asistenciju crnogorskih studenata sa domaćih i svjetskih univerziteta. Kampovi nemaju konvencionalan ex cathedra pristup, već učenici upoznaju osnove naučnoistraživačkog rada kroz interaktivna predavanja, panel diskusije, radionice, eksperimentalne praktikume, filmove, kvizove i što je najvažnije – aktivni samostalni rad. Od posebnog je značaja organizovanje prvog Omladinskog naučnog foruma (OMNAF). Riječ je o projektu u kojem je šezdesetak srednjoškolaca iz različitih krajeva Crne Gore simuliralo rad parlamenta kako bi naučili demokratske procedure i istakli važnost uključivanja mladih u procese donošenja odluka. Ovim projektom je bilo važno ukazati na značaj i mogući način sagledavanja činjenica, potrebu boljeg informisanja građana o naučnim projektima i njihovim rezultatima, i samom naučnom metodu koji podstiče kritičko razmišljanje i kontekstualno sagledavanje društvenih izazova. Ako uzmemo u obzir to da budućnost treba da bude održiva i da je za nju i te kako potrebno planiranje, jedna od najvažnijih poruka ovog projekta upućuje na to da nauka može da da kvalitetne premise za informisano donošenje odluka.

Na sastanku je najavljena saradnja u narednom periodu, kao i da će Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport dati doprinos u afirmaciji budućih aktivnosti Fondacije.