Omladinski naučni forum (OMNAF)

Omladinski naučni forum (OMNAF)

Posted on Novosti

Fondacija za promovisanje nauke – Prona realizuje projekat Omladinski naučni forum (OMNAF) u skladu sa osnovnim smjernicama programa Horizont 2020, oblast «Nauka u društvu i za društvo» (Science with and for Society), a  aktivnosti su takođe u skladu sa konceptom Euroscience Open Forum 2018 (takođe H2020 projekat u okviru SwafS programa, koji se sprovodi u bliskoj saradnji i koordinaciji sa ovim projektom) – da se podstakne evropski dijalog o nauci i tehnologiji uključivanjem građana, u ovom slučaju mladih, da se poveća saradnja i poboljša komunikacija nauke i društva.

Projekat omogućava da se mladi uključe u debatu o nauci i o rešenjima koje nauka može da da za najveće izazove sa kojima se danas suočava i sa kojima će se evropsko društvo suočavati u budućnosti. Uz to, kroz projekat se promoviše i podstiče demokratsko donošenje odluka, na bazi naučno dokazivih činjenica (evidence based policies).

‘Debate Science! European Youth Parliaments’ je jedinstvena prilika za mlade ljude iz Evrope da se angažuju u debati o nauci i tehnološkom razvoju, uz stručnu pomoć naučnika i stučnjaka za tehnološki razvoj, kao i za donosioce javnih politika u oblasti nauke i inovacija tako steknu uvid u poglede mladih o temama od velikog značaja za budućnost evropske nauke i inovacija i evropskog društva uopšte.