Ljetnja škola o klimatskim promjenama “Planeta u tvojim rukama” 30. 05 – 05. 07. 2011

Ljetnja škola o klimatskim promjenama “Planeta u tvojim rukama” 30. 05 – 05. 07. 2011

Posted on Planeta u tvojim rukama

plakat_planeta2[1]

Ljetnja škola o klimatskim promjenama
“Planeta u tvojim rukama”
30. 05 – 05. 07. 2011. Ivanova Korita

30. jun, četvrtak / Otvaranje
9:00 • Okupljanje učenika za polazak ispred hotela “Podgorica”
9:15 • Polazak autobusom na Ivanova Korita
11:30 • Smještaj, registracija učesnika
12:30 • Otvaranje ljetnje škole:
Peter Bonin, direktor GIZ za Crnu Goru
13:00 • Demonstracija rada roštilja na solarnu energiju – Vladimir Janković i
specijalni gost Rambo Amadeus
13:30 • Ručak
15:00 • Karaoke, zabava, sportske aktivnosti
17:00 • Festival nauke – Noć istraživača 2011 – Jovan Mirković
17:30 • Podjela u male grupe za rad sa mentorima
19:00 • Večera
20:00 • Dokumentarni film: “Jedan stepen je bitan” – Eskil Hardt /Ace & Ace
1. jul, petak / Životna sredina
8:00 • Doručak
10:00 • Komponente životne sredine, važnost, uloge – Mr Danka Petrović 11:00 • Kreativna radionica, “Plan akcija u mojoj zajednici – jesmo li sami u gradu?”
13:00 • Ručak
14:00 • Zagađenje, otpad – Mr Vasilije Bušković
14:45 • Crna Gora, naš odnos prema životnoj sredini – Mr Vasilije Bušković
15:30 • Sport/Odmor
17:00 • Naša planeta u budućnosti – Mr Danka Petrović
19:00 • Večera
20:30 • Film: “Priča o stvarima ” – Annie Leonard / ABC News
2. jul, subota / Energija - obnovljivi izvori
8:00 • Doručak
10:00 • Uvodno o obnovljivim izvorima energije – Mr Jadranko Nikčević
11:00 • Strategija razvoja obnovljivih izvora energije u CG – Mr Jadranko Nikčević
12:00 • Ekološki aspekt upotrebe obnovljivih izvora – Mr Dragana Milošević
13:00 • Ručak
14:00 • Sport/Odmor
15:00 • Socijalna fizika: čovjek i korištenje solarnih kolektora, Mr Veljko Mijić
16:00 • Radionica: Izrada zračnih solarnih kolektora, Mr Veljko Mijić
17:00 • Obnovljivi izvori: energija vjetra – Dr Goran Kovačević
19:00 • Večera
20:00 • Film: “Bruto nacionalna sreća”
3. jul, nedjelja Izlet / Energetska efikasnost
8:00 • Doručak
9:00 • Polazak na izlet
11:00 • Posjeta hidroelektrani Perućica
12:30 • Polazak na Ivanova korita
14:00 • Ručak
16:00 • Mjere uštede energije – Mr Mimo Mirković
17:00 • Energetska efikasnost – trend u arhitekturi ili način života – Nebojša Adžić
18:00 • Energetska efikasnost u Crnoj Gori – Radovan Nikčević
19:00 • Večera
20:00 • Dokumentarni film: „Energetska turneja”
4. jul, ponedjeljak / Klimatske promjene
8:00 • Doručak
10:00 • Klimatske promjene – Petar Špadijer
11:00 • Invazivne vrste u Mediteranu kao posledica klimatskih promjena – Dr Aleksandar Joksimović
12:00 • Kreativna radionica “Plan akcija u mojoj zajednici”
13:00 • Ručak
14:00 • Sport/Odmor
15:00 • Crna Gora u svjetlu klimatskih promjena – Mr Luka Mitrović
17:00 • Istraživački rad u grupama sa mentorima – eksperiment: Efekat staklene bašte
19:00 • Večera
20:00 • Film “Neugodna istina” (uvod prof. dr Jovan Mirković)
5. jul, utorak / Zatvaranje
8:00 • Doručak
10:00 • Prezentacija planova akcija svih grupa
12:00 • Zatvaranje ljetnje škole
12:30 • Ručak
14:00 • Povratak u Podgoricu