Program XI Ljetnje škole nauke, Istraživačka stanica ,,Lovćen”, 6-11. avgust 2018.

Program XI Ljetnje škole nauke, Istraživačka stanica ,,Lovćen”, 6-11. avgust 2018.

Posted on Ljetnja škola nauke, Novosti

Ponedjeljak, 06.08.

10:30 Okupljanje učenika ispred hotela „Podgorica“

10:45 Odlazak autobusom na Ivanova Korita

13:00 Smještaj, registracija, ručak

14:00 Svečano otvaranje XI Ljetnje škole nauke

15:00 Dr Krsto Ivanović, Superprovodnost

16:00 Mr Stevan Đurđević, Kvantni Hall-ov efekat

Seminar Koherentne kvantne tehnlogije na nanoskali / I

16:15 Krsto Ivanović, Mikroskopska teorija Knigh shifta kod visokotemperaturnih superprovodnika

16:45 Božidar Šoškić, Magnetne primjese u dvodimenzionalnim materijalima sa tačkastim strukturnim defektima / metali: Co, Ni, Fe; Površine – grafen i h-BN

17:15 Stevan Đurđević, Džozefsonov spoj d–wave superprvodnika sa nehomogenim feromagnetom

17:45 Vladimir Pejović, Kvantne tačke – alternativni materijali za detekciju infracrvenog zračenja

17:00 Dr Danijela Popović, Antička DNK – mogućnosti i perspektive

19:00 Večera

20:00 MSc Dušan Kolarski, Svjetlost kao idealni pokretač procesa na molekulskom nivou: od aktivnosti ljekova do nano-mašina

21:00 Radionica: Upoznavanje sa praktikumima

22:00 Film: The Zero Theorem, T. Gilliam (2013)

Utorak, 07.08.

07:30 Doručak

08:15 Prof. dr Danijela Stešević, Biljke i njihovi ,,otisci prsta’’

Seminar Koherentne kvantne tehnlogije na nanoskali / II

09:00 Milenka Anđelić, Novi fotonski izvor za ultaljubičastu fotelektronsku spektroskopiju organskih materija

09:30 Jovan Mirković, Vorteksna stanja u slojevitim superprovodnicima

10:00 Sandra Mitrović, Big data i kvantni kompjuteri

10:30 Milorad Milošević, GPU 3D simulacije superprovodnika u Ginzburg-Landau formalizmu

11:00 Praktikumi

13:00 Ručak

14:15 Prof. dr Božo Krstajić, GREEN ICT – tehnologija za očuvanje okoline

15:45 Praktikumi

18:00 Milena Vujanović, Zar nije antimaterija ono što pokreće U.S.S. Enterprise

19:00 Večera

20:00 Tiho Vujović, O umjetnosti i još o nečemu

21:00 Panel diskusija: Obrazovanje u inostranstvu

21:30 Film: Gravity, A. Cuaron (2013)

 

Srijeda, 08.08.

08:00 Doručak

09:00 Praktikumi

11:00 Dr Martin Ćalasan, Solarne ćelije i matematika

12:00 Dr Jelena Vučinić, Maligna transformacija – gdje “leži” ključ?

13:00 Ručak

14:00 Praktikumi

16:30 Dr Dušan Bugarin, Oksidativni stres

17:30 Prof. dr Igor Vušanović, Uloga i izazovi inženjerstva u XXI vijeku

19:00 Večera

20:00 Pripreme za muzičko veče

21:30 Film: Arrival, D. Villenueve (2016)

 

Četvrtak, 09.08.

08:00 Doručak

09:00 Praktikumi

11:30 Prof. dr Mara Šćepanović, Zapisano u zvijezdama

13:00 Ručak

14:00 Prof. dr Žana Kovijanić Vukićević, Matematički problemi na šahovskoj tabli

15:15 Praktikumi

17:30 Doc. dr Miljan Bigović, Moć hemije – upotreba i zloupotreba

19:00 Večera

20:00 Doc. dr Snežana Pantović, Neurobiohemija i aktivnost mozga

21:30 Pripreme za muzičko veče

22:30 Film: Ex Machina, A. Garland (2014)

 

Petak, 10.08.

08:00 Doručak

09:00 Praktikumi

11:00 MSc Ivana Milašević, Metali i minerali u hrani – zašto ih i kako određivati?

12:00 Prof. dr Agima Ljaljević, Pušenje i druge bolesti zavisnosti

13:00 Ručak

14:00 Sportske aktivnosti / Godišnja skupština Prone
Omladinski naučni forum – radionica

15:00 Mr Valentina Komarova, Ko će nas zaštiti od upadača?

16:00 Praktikumi

18:00 Dr Dmitri Tarasov, Start-up hype: prevelika očekivanja ili prava stvar?

19:00 Večera

20:00 Dr Gojko Čelebić, Zašto mlad čovjek želi da mijenja svijet?

20:40 Mr Divna Vučković, Omladinski naučni forum (panel)

21:40 Muzičko veče

Subota, 11.08.

08:00 Doručak

09:00 Dr Nataša Lalović, Nuklearna fizika (prirodne/društvene) sredine

10:00 Doc. dr Mirjana Radanović, Kompleksi – svijet iz ugla jednog koordinacionog hemičara

11:00 Mr. Aleksandra Drecun, Dijalog o unaprijeđenju inovacionog kapaciteta mladih i tehnološkog razvoja

12:00 Prof. dr Jovan Mirković, Nauka – inovacije – razvoj – etika

12:45 Zatvaranje Ljetnje škole nauke, evaluacija Škole

13:00 Ručak

14:00 Svečano otvaranje istraživačkog kampa “Planeta u tvojim rukama”

14:30 Izlet na Lovćen i povratak u Podgoricu

 

Izvor: https://prona.me

Kontakt: 068-693-670, 020-220-615; info@prona.org