PRONA posjetila polaznike Ljetnjeg vojnog kampa za mlade 2017

PRONA posjetila polaznike Ljetnjeg vojnog kampa za mlade 2017

Posted on Novosti

Učesnicima Ljetnjeg vojnog kampa za mlade 2017, koji je održan u Kolašinu u periodu od 17. do 30. jula 2017. godine  predstavila se i organizacija PRONA (Montenegrin Science Promotion Foundation).

Tom prilikom, učesnicima kampa su prezentovani eksperimenti: energetsko biciklo, funkcionisanje i potencijali solarne energije kroz solarni panel i solarni kofer, uticaj na okolinu staklene bašte, termografska kamera za prepoznavanje toplote, pravilni elementi, kao i bezopasna vatra.

NVO PRONA će četvoroplasiranom i petoplasiranom polazniku Ljetnjeg vojnog kampa za mlade 2017, obezbijediti učešće na ljetnjoj školi ”Planeta u tvojim rukama” na Ivanovim koritima, koja je u njihovoj organizaciji, a koja je usmjerena ka širenju svijesti o Crnoj Gori kao mogućem evropskom modelu održivog ekološkog razvoja.

NVO PRONA je osnovana 2004. godine sa ciljem popularizacije nauke, unaprijeđenja naučno-istraživačkog rada, podsticanja tehnološkog razvoja, afirmacije mladih naučnika i dr.

Njihovo učešće na Ljetnjem vojnom kampu za mlade 2017, rezultat je inicijative koju je pokrenulo Ministarstvo odbrane za održavanje kvartalnih konsultativnih sastanaka sa nevladinim organizacijama, čije je područje djelovanja izrada i implementacija projekata i programa koji su namijenjeni mladima.

 

 

 

izvor: Ministarstvo odbrane