Seminar- Koherentne kvantne tehnologije na nanoskali, 6-7. avgust 2018, Ivanova Korita

Seminar- Koherentne kvantne tehnologije na nanoskali, 6-7. avgust 2018, Ivanova Korita

Posted on Seminari i tribine, Novosti

6. 8. 2018.

17:00 Krsto Ivanović, Mikroskopska teorija Knigh shifta kod visokotemperaturnih superprovodnika

 

17:30 Božidar Šoškić, Magnetne primjese u dvodimenzionalnim materijalima sa tačkastim strukturnim defektima / metali: Co, Ni, Fe; Površine – grafen i h-BN

 

18:00 Stevan Đurđević, Džozefsonov spoj d–wave superprvodnika sa nehomogenim feromagnetom

 

18:30 Vladimir Pejović, Kvantne tačke – alternativni materijali za detekciju infracrvenog zračenja

 

7. 8. 2018.

10:00 Milenka Anđelić, Novi fotonski izvor za ultaljubičastu fotelektronsku spektroskopiju organskih materija

 

10:30 Jovan Mirković, Vorteksna stanja u slojevitim superprovodnicima

 

11:00 Sandra Mitrović, Big data i kvantni kompjuteri

 

11:30 Milorad Milošević, GPU 3D simulacije superprovodnika u Ginzburg-Landau formalizmu