Festival nauke – Noć istraživača

Festival nauke – Noć istraživača

Posted on Festival nauke - Noć istraživača

Prvi festival nauke u Crnoj Gori je održan  2009, kada se Podgorica pridružila porodici od preko 200 evropskih gradova u kojima se posljednjeg petka u septembru  održavaju festivalske manifestacije pod nazivom ‘Noć istraživača’.  Kroz eksperimente, interaktivne prezentacije, radionice, otvorene laboratorije, naučne tribine, naučna predavanja i izlete mladi ljudi imaju priliku da se upoznaju sa naučnim dostignućima. Pokazalo se da festival unapređuje naučnu pismenost mladih u Crnoj Gori na nekonvencionalan i efektan način i uspješno približava nauku široj publici, a naročito mlađoj populaciji.

noc i7 preview bilbord 4x3