Istraživačka stanica Lovćen –Zimska škola nauke

Istraživačka stanica Lovćen –Zimska škola nauke

Posted on Zimska škola nauke

 

Uslijed nedovoljne naučne pismenosti građana Crne Gore i nezainteresovanosti mladih za prirodne nauke, Prona organizuje projekat Istraživačka stanica Lovćen – Zimska škola nauke. Predavači iz zemlje i svijeta, uz pomoć asistenata podučavaju mlade talente metodici naučno-istraživačkog rada, i podstiču njihov kreativni potencijal u pravcu posvećivanja naučnoj karijeri. Kroz praktikume, vježbe, samostalan rad, ali i interaktivna predavanja, srednjoškolci stiču znanja iz posebnih oblasti fundamentalnih nauka, a šira javnost osviješćuje o značaju ulaganja u mlade talente i njihovu buduću naučnu karijeru. Zimske škole nauke iznjedrile su dobitnike međunarodnih takmičenja, doktorande prestižnih svjetskih univerziteta i zadobila značajnu pažnju javnosti.plakat a3 2016 zimska preview