Tribine

Posted on Seminari i tribine

Svetlana Stojanović – Kutlača: Pitagorejsko shvatanje muzike i njena uloga u nastanku novog doba, 30. 07. 2009, Podgorica

Valerij Borisovič Kudrjavcev, Matematika od Euklidove geometrije do mikroprocesora, 9. 10. 2008, Podgorica