Zimska škola nauke 2016.

Zimska škola nauke 2016.

Posted on Zimska škola nauke, Novosti

Na Ivanovim koritima u petak počinje osma zimska škola nauke – Istraživačka stanica Lovćen, u organizaciji Fondacije za promovisanje nauke Prona. Školu pohađa šesnaest talentovanih srednjoškolaca iz raznih krajeva Crne Gore, koji će u okviru Zimske škole imati priliku da učestvuju u diskusijama o odabranim aktuelnim problemima i dostignućima nauke.

Polaznici su proteklih mjeseci  dobili teme za istraživanje iz oblasti fizike, matematike, astronomije, hemije, biologije i elektronike, i uz savjete i pomoć mentora, obradili i prošli sve korake istraživačkog procesa. Nakon što su formulisali pretpostavke, realizovali eksperimente, obradili rezultate i napisali rad, mladi istraživači će prezentovati zaključke na višednevnom kampu  pred svojim drugovima, mentorima i profesorima. Neke od tema kojima su se bavili su: zvjezdani spektri i crne rupe, vjerovatnoća dobitka na nagradnim igrama, uticaj starosti oca na pojavu genetskih anomalija kod potomstva, Platonova tijela, kao i druge iz raznih naučnih disciplina.

Polaznici ovogodišnje Škole su: Mateja Ivanović, Andrijana Borović, Marko Vuksanović, Ognjen Đuković, Azra Demirović, Jelena Belojević, Lazar Gazdić, Dušan Praščević, Tijana Krezović, Milica Maslovarić, Jasna Zeković, Ana Jeknić, Imrana Osmanović, Sara Knežević, Zagorka Golubović i Aleksandra Milić

Jedan od ciljeva Proninog projekta Zimska škola nauke je dostizanje višeg nivoa naučne pismenosti mladih u Crnoj Gori podsticanjem kreativnijeg i inovativnijeg pristupa u obrazovanju.  Donator Istraživačke stanice Lovćen je Vladina komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, a prijatelji stanice su Ministarstvo nauke, Ministarstvo odbrane i Zavod za školstvo.