Uspjeh članova Prone

Uspjeh članova Prone

Posted on Novosti

Andrija Vučinić je bio koordinator Festivala nauke- Noć istraživača, a Marko Andrijašević je bio prvi aktivista Astronomskog kluba, zatim koordinator Ljetnje škole nauke i urednik Naučnih novosti. Završili su Prirodno-matematički fakultet, rade za inostrane kompanije, a žive u Crnoj Gori i treniraju vještinu japanskog mačevanja- […] Čitaj dalje »

Program VIII Istraživačkog kampa ,,Planeta u tvojim rukama”, 11-14. avgusta 2018.

Program VIII Istraživačkog kampa ,,Planeta u tvojim rukama”, 11-14. avgusta 2018.

Posted on Planeta u tvojim rukama, Novosti

Subota, 11. avgust 10:30 Okupljanje ispred Hotela  “Podgorica” 10:45 Polazak autobusom na Ivanova Korita 13:00 Smještaj, registracija učenika, ručak 14:00 Otvaranje ljetnje škole “Planeta u tvojim rukama” 15:00 Nuklearna fizika (prirodne i društvene) sredine, dr Nataša Lalović 16:00 Naučni progres i globalni izazovi, prof. dr […] Čitaj dalje »

Program XI Ljetnje škole nauke, Istraživačka stanica ,,Lovćen”, 6-11. avgust 2018.

Program XI Ljetnje škole nauke, Istraživačka stanica ,,Lovćen”, 6-11. avgust 2018.

Posted on Ljetnja škola nauke, Novosti

Ponedjeljak, 06.08. 10:30 Okupljanje učenika ispred hotela „Podgorica“ 10:45 Odlazak autobusom na Ivanova Korita 13:00 Smještaj, registracija, ručak 14:00 Svečano otvaranje XI Ljetnje škole nauke 15:00 Dr Krsto Ivanović, Superprovodnost 16:00 Mr Stevan Đurđević, Kvantni Hall-ov efekat Seminar Koherentne kvantne tehnlogije na nanoskali / I […] Čitaj dalje »

Seminar- Koherentne kvantne tehnologije na nanoskali, 6-7. avgust 2018, Ivanova Korita

Seminar- Koherentne kvantne tehnologije na nanoskali, 6-7. avgust 2018, Ivanova Korita

Posted on Seminari i tribine, Novosti

6. 8. 2018. 17:00 Krsto Ivanović, Mikroskopska teorija Knigh shifta kod visokotemperaturnih superprovodnika   17:30 Božidar Šoškić, Magnetne primjese u dvodimenzionalnim materijalima sa tačkastim strukturnim defektima / metali: Co, Ni, Fe; Površine – grafen i h-BN   18:00 Stevan Đurđević, Džozefsonov spoj d–wave superprvodnika sa nehomogenim feromagnetom   18:30 […] Čitaj dalje »

SUPERNANOTECH

SUPERNANOTECH

Posted on Stipendije i konkursi, Novosti

Želiš karijeru u nanotehnologijama? Programom jačanja ljudskih resursa za istraživanje u Crnoj Gori i vodećim međunarodnim naučnim centrima, Fondacija Prona poziva mlade istraživače da se prijave na konkurs za podršku u istraživanjima u oblastima nanotehnologija uključujići superprovodnost, kvantne kompjutere, nanoelektroniku, nanomagnetizam, nanooptiku, detektore, hemiju kondenzovanog […] Čitaj dalje »

Omladinski naučni forum (OMNAF)

Omladinski naučni forum (OMNAF)

Posted on Novosti

Fondacija za promovisanje nauke – Prona realizuje projekat Omladinski naučni forum (OMNAF) u skladu sa osnovnim smjernicama programa Horizont 2020, oblast «Nauka u društvu i za društvo» (Science with and for Society), a  aktivnosti su takođe u skladu sa konceptom Euroscience Open Forum 2018 (takođe […] Čitaj dalje »