Nauka u pokretu – Festival nauke u deset gradova

Nauka u pokretu – Festival nauke u deset gradova

Budući da mogućnost da prisustvuju Festivalu nauke imaju samo stanovnici Glavnog grada, Prona je inicirala projekat Nauka u pokretu, kojim se najinteresantniji sadržaji Festivala nauke Noć istraživača predstavljaju mladima  na sjeveru i jugu zemlje. Prona nastavlja projekat Nauka u pokretu i ove godine, namjeravajući da […] Čitaj dalje »

NAUKA U POKRETU 5-9. jun 2014. Šavnik, Žabljak, Pljevlja, Plužine i Bar

NAUKA U POKRETU 5-9. jun 2014. Šavnik, Žabljak, Pljevlja, Plužine i Bar

Posted on Nauka u pokretu, Novosti

Smatrajući da razvoj i ukupni prosperitet zemlje sve više zavisi od naučne pismenosti populacije, Fondacija za promovisanje nauke- PRONA je pokrenula niz inicijativa i programa namijenjenih učenicima, studentima, prosvjetnim radnicima, medijima, i široj publici svih uzrasta. PRONA ove godine realizuje i četvrti mini-festival Nauka u […] Čitaj dalje »

Nauka u pokretu 2010

Nauka u pokretu 2010

Posted on Nauka u pokretu

Projektom Nauka u pokretu, Fondacije za promovisanje nauke, planirano je da se najinteresantniji sadržaji Festvala nauke 2009. i 2010. predstave u pet crnogorskih opština, kroz organizovanje lokalnih mini festivala. Učenici i ostali građani će imati priliku da aktivno učestvuju u prezentaciji niza zanimljivih ogleda: 15. […] Čitaj dalje »