Seminar- Koherentne kvantne tehnologije na nanoskali, 6-7. avgust 2018, Ivanova Korita

Seminar- Koherentne kvantne tehnologije na nanoskali, 6-7. avgust 2018, Ivanova Korita

Posted on Seminari i tribine, Novosti

6. 8. 2018. 17:00 Krsto Ivanović, Mikroskopska teorija Knigh shifta kod visokotemperaturnih superprovodnika   17:30 Božidar Šoškić, Magnetne primjese u dvodimenzionalnim materijalima sa tačkastim strukturnim defektima / metali: Co, Ni, Fe; Površine – grafen i h-BN   18:00 Stevan Đurđević, Džozefsonov spoj d–wave superprvodnika sa nehomogenim feromagnetom   18:30 […] Čitaj dalje »

Tribine

Posted on Seminari i tribine

Svetlana Stojanović – Kutlača: Pitagorejsko shvatanje muzike i njena uloga u nastanku novog doba, 30. 07. 2009, Podgorica Valerij Borisovič Kudrjavcev, Matematika od Euklidove geometrije do mikroprocesora, 9. 10. 2008, Podgorica