Zimski seminar, 27. 02. 2010, Podgorica

Posted on Seminari i tribine

Drugi po redu Zimski seminar iz fizike i matematike za srednjoškolce, održan je 27. februara 2010. na Prirodno-matematičkom fakutetu u Podgorici. Mentori su se i ove godine potrudili da pronađu teme koje će biti dovoljno inspirativne,  a koje, sa druge strane, opisuju i temelje moderne nauke. Na seminaru, učenici su izložili svoje radove u prisustvu mentora i gostiju sa Univerziteta Crne Gore. Učešće na ovom događaju biće jedan od kriterijuma pri izboru polaznika Ljetnje škole fizike 2010.

PROGRAM

11:30 Otvaranje seminara. Pozdravna riječ dekana Prirodno-matematičkog fakulteta, prof. dr Predraga Stanišića,  direktora Ispitnog centra, prof. dr Željka Jaćimovića, i programskih koordinatora Seminara.

11:40 Radovan Krtolica, Igra Nim
12:00 Milica Glomazić, Pelova jednačina i verižni razlomci
12:20 Ilija Pantović, Vještačka inteligencija
12:40 Danilo Davidović, Dvojni zvjezdani sistemi
13:00 Nikola Milićević, Bulova algebra i digitalna elektronika

13:20 Pauza, posjeta laboratorijama

13:30 Luka Pavlović, Otkriće neutrina
13:50 Nikola Kovačević, Prebrojivi i neprebrojivi skupovi
14:10 Anja Glušica, Pal Erdeš – matematički vagabundo
14:30 Aleksa Knežević, Pol Dirak i antimaterija

14:50 Pauza

15:00 Marinela Parović, Plazma kao četvrto stanje materije i nuklearna fuzija
15:15 Kosta Cerović, Termonuklearni reaktori
15:30 Marko Barović, ITER
15:45 Milan Milinković, Superfluidnost He4

16:00 Zatvaranje seminara
16:15 Ručak u restoranu Carine

 

Teme koje je predložio Nikola Milinković:

1. Pelova jednačina i verižni razlomci

2. Prebrojivi i neprebrojivi skupovi

3. Teorija domina i novčića (generativne funkcije)

4. Kvaternioni

5. Menhetn metrika

6. Vještačka inteligencija

7. Kvantni kompjuteri

8. Matematički vagabundo – Pal Erdeš

9. Igra Nim

10. Gedelove teoreme o nepotpunosti

 

 

Teme koje je predložio Ivan Šupić:

1. Superfluidnost He4

2. Kopenhagenska interpretacija kvantne mehanike

3. Mjerenje u kvantnoj mehanici

4. ITER i ostali termonuklearni reaktori

5. Plazma kao četvrto stanje materije i termonuklearna fuzija

6. Otkriće neutrina

7. Načini polarizovanja dielektrika

8. P. A. M. Dirak i antimaterija

9. Bulova algebra i primjena u digitalnoj elektronici

10. Tijesni dvojni zvjezdani sistemi

11. Simetrije u fizici

Mentori:
Nikola Milinković: nikmil@gmail.com +381654160704
Ivan Šupić: ivan.supic@prona.org +381628772136 +38269092147