ZIMSKI SEMINAR: 27. 02. 2009

Posted on Seminari i tribine

Program:

11:00 Otvaranje seminara
Pozdravna riječ koordinatora projekta
Pozdravna riječ dekana Prirodno-matematičkog fakulteta,
prof. dr Predraga Stanišića, i
direktora Ispitnog centra, prof. dr Željka Jaćimovića

11:20 Rastko Pajković, Crne rupe
11:40 Ilija Pantović, Pojam atoma u filosofiji i nauci kroz istoriju
12:00 Milan Milinković, Borov model atoma

12:20 Pauza

12:40 Aleksa Knežević, Paradoks blizanaca
13:00 Danilo Davidović, Lagranžova teorema o četiri kvadrata
13:20 Miloš Nikolić, Patologija funkcija mnogo promjenljivih ili teorija fizičkih veličina

13:40 Pauza, posjeta laboratorijama

14:00 Nikola Milinković, Tjuringova mašina
14:20 Nikola Milićević, Kantorov skup i funkcija
14:40 Radovan Krtolica, Uopštenje Hornerove sheme

15:00 Zatvaranje seminara

15:15 Posjeta Pres centru; ručak u restoranu Giuseppe Verdi

 

Teme koje je predložila Anđela Davidović:

1. Lagranžova teorema o četiri kvadrata

2. Erdesov dokaz Bertranovog postulata

3. Teselacije u ravni

4. Nepostojanje homeomorfizma između torusa i sfere

5. Geometrijska vjerovatnoća

6. Lutanje po prostorima dimenzije 1 do 5 (prava, ravan,…)

7. Bifonov problem igle

8. Kantorov skup i funkcija

Teme koje je predložio Stevan Đurđević:

1. Mehaničke oscijalcije i moguće katastrofične posljedice

2. Malafatijev problem

3. Apolonijevi problemi s posebnim osvrtom na posljednji

4. Papusova teorema i uopštenja Pitagorine teoreme

5. Instrumenti u astronomiji dvadesetoga vijeka

6. Proučavanje mikro svijeta primjenom elektronske spektroskopije

7. Borov model atoma. Elektronski prelazi

8. Pojam atoma u filosofiji i nauci kroz istoriju

9. Tehničko lice treće klase

10. Maksvelova i Bolcmanova raspodjela

11. Soko koji je sa Velebita poletio u Univerzum

12. Priča o kvantu

 

Teme koje je predložio Ivan Šupić:

1. Ogled Nesviževskog – dokaz za kvantnu prirodu gravitacije?

2. Ogled Raderforda – prozor u atom

3. Ogled Tompsona – otkriće elektrona

4. Majkelson-Morlijev eksperiment

5. Laueov ogled – otkriće interferencije atomskih zraka

6. Ajnštajnovi gedank eksperimenti

7. Ogled sa dva proreza – monstruozni ubica klasične fizike

8. Teorija kvarkova

9. Paradoks blizanaca

10. Šredingerova mačka

11. Kosmičko pozadinsko zračenje

12. Patologija funkcije mnogo promjenljivih ili teorija fizičkih veličina

13. Tjuringova mašina

14. Paradoks Ajnštajna, Podolskog i Rozena

15. Fizika u umjetnosti

16. Braunovo kretanje

17. Crne rupe

18. Fraktalna geometrija

19. Mjerenje u kvantnoj mehanici