Konkurs za Zimsku školu nauke 2019

Konkurs za Zimsku školu nauke 2019

Posted on Zimska škola nauke, Novosti

Istraživačka stanica Lovćen, Zimska škola nauke 2019.

U organizaciji Prone, na Ivanovim Koritima održaće se XI Zimska škola nauke, Istraživačka stanica Lovćen, od 16. do 18. marta. Na Istraživačkoj stanici polaznici će imati priliku da upoznaju osnove naučnoistraživačkog rada, i to u oblasti fizike, matematike, astronomije, energetike i elektronike, hemije, biologije i medicine. Polaznici će dobiti teme za istraživanje, koje će, uz savjete i pomoć mentora, obraditi i tako proći sve korake istraživačkog procesa – upoznavanje teme, pregled literature, formiranje i testiranje pretpostavki, osmišljavanje i izvođenje eksperimenta, definisanje novih pojmova, donošenja zaključaka, te konačno, pisanje i prezentacija rada.

Zainteresovani kandidati za Zimsku školu nauke 2019 se prijavljuju putem Google formulara do 15. decembra 2018. godine:

FORMULAR

Da biste konkurisali za mjesto polaznika na Zimskoj školi 2019 potrebno je da:

  1.  Popunite ovaj aplikacioni formular
  2.  Pošaljete motivaciono pismo
  3.  Pošaljete dokaze o dostignućima navedenim u formularu i pismu (diplome, uvjerenja…).

Uputstva za prijavu i slanje dokumenata nalaze se u formularu. Ukoliko imate pitanja u vezi sa Školom ili prijavom, obratite se na e-mail: konkurs@prona.org (dokumenta se ne šalju na e-mail).