Nauka u pokretu 2010

Nauka u pokretu 2010

Posted on Nauka u pokretu

Projektom Nauka u pokretu, Fondacije za promovisanje nauke, planirano je da se najinteresantniji sadržaji Festvala nauke 2009. i 2010. predstave u pet crnogorskih opština, kroz organizovanje lokalnih mini festivala. Učenici i ostali građani će imati priliku da aktivno učestvuju u prezentaciji niza zanimljivih ogleda:

15. decembra u Šavniku (Obrazovni centar, od 11 časova) i Žabljaku (Srednja mješovita škola od 16 časova);

16. decembra u Pljevljima (Gimnazija “Tanasije Pejatović” u 12 časova),

17. decembra u Plužinama (Obrazovni centar “Braća Topalović”, u 12 časova) i

22. decembra u Baru (Gimnazija “Niko Rolović”, u 11 časova).

Program Nauka u pokretu je osmišljen sa ciljem da kako mlade, tako i cjelokupnu populaciju, zainteresuje za nauku i naučni rad, da ukaže na primjenljivost nauke u svakodnevnom životu, kao i da mladima otvori perspektive za dalji profesionalni razvoj. Ove mini festivale nauke NVO Prona organizuje u partnerstvu sa Prirodno-matematičkim fakultetom UCG i pod pokroviteljstvom Vlade Crne Gore – Komisije za raspodjelu sredstava od igara na sreću.