Ljetnja škola o klimatskim promjenama – Planeta u tvojim rukama

Ljetnja škola o klimatskim promjenama – Planeta u tvojim rukama

Posted on Planeta u tvojim rukama

Istraživački kamp Planeta u tvojim rukama, usmjeren je ka širenju svijesti o Crnoj Gori kao mogućem evropskom modelu održivog ekološkog razvoja. Učenici imaju priliku da se upoznaju sa izazovima u očuvanju životne sredine i biodiverziteta kao i osnove energetske efikasnosti i zelene energetike, arhitekture, proizvodnje organske hrane, klimatologije i elemente istraživačkog rada i različite ekološke aspekte današnjice. Svi polaznici kampa učestvuju i u akciji pošumljavanja u NP Lovćen, i u izradi solarnih kolektora od reciklažnog materijala. Za sve učesnike, talentovane mlade istraživače, kampovi su besplatni.

preview roll up PLANETA 150x200cm