Crna Gora i Hrvatska raspisale Konkurs za zajedničke naučnoistraživačke projekte za period 2015/2016

Posted on Stipendije i konkursi

Na osnovu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Hrvatske o naučnoj i tehnološkoj saradnji, od 26. januara 2009. godine i Protokola o naučnoj i tehnološkoj saradnji između Crne Gore i Republike Hrvatske za 2013/2014. godinu, usaglašenog na drugom zasijedanju Mješovite crnogorsko-hrvatske komisije, koja je održana 7. februara 2013. godine u Podgorici, Ministarstvo nauke Crne Gore objavljuje novi Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Republike Hrvatske 2015. i 2016. godini.

Predmet ovog konkursa jeste sufinansiranje zajedničkih naučnoistraživačkih projekata, i to međusobnih posjeta (troškovi putovanja i boravka) istraživača iz Crne Gore i istraživača iz Republike Hrvatske, koji će izvoditi zajedničke istraživačke projekte.

Ovo je treći put za redom kako se otvara mogućnost našim naučnicima i naučno-istraživačkim timovima da sa hrvatskim kolegama rade na zajedničkim projektima, razvijaju mobilnost, razmjenjuju stečena znanja i iskustva, i kao rezultat zajedničkog rada dolaze do novih saznanja.

Na osnovu predmetnog sporazuma, do sada je realizovano 12 zajedničkih naučnoistraživačkih projekata za period 2011/2012. godina.

Takođe, u toku je realizacija 15 zajedničkih crnogorsko-hrvatskih naučnoistraživačkih projekata, za period 2013/2014. godina.

Vrijeme izvođenja zajedničkih istraživačkih projekata je 2 godine. Predviđeni rok za početak je 01. januar 2015. godine, a završetak projekata je 31.decembar 2016.godine.

Prijave sa kompletnom dokumentacijom dostavljaju se Ministarstvu nauke do 15. juna 2015. godine.

Kompletan tekst konkursa kao i aplikacioni formular možete preuzeti na sajtu Ministarstva nauke:

http://www.mna.gov.me/rubrike/konkursi/137751/Crna-Gora-i-Hrvatska-raspisale-Konkurs-za-zajednicke-naucnoistrazivacke-projekte-za-period-2015-2016.html