SUPERNANOTECH

SUPERNANOTECH

Posted on Stipendije i konkursi, Novosti

Želiš karijeru u nanotehnologijama? Programom jačanja ljudskih resursa za istraživanje u Crnoj Gori i vodećim međunarodnim naučnim centrima, Fondacija Prona poziva mlade istraživače da se prijave na konkurs za podršku u istraživanjima u oblastima nanotehnologija uključujići superprovodnost, kvantne kompjutere, nanoelektroniku, nanomagnetizam, nanooptiku, detektore, hemiju kondenzovanog stanja, niskodimenzionalne sisteme, vorteksnu dinamiku, mikroskopiju itd.

Nanotehnologije i superprovodne tehnologije otvaraju široke perspektive dobijanja uređaja i instrumenata na bazi kvantnih efekata koji omogućavaju bezdisipativni transport električne struje, generisanje jakih magnetnih polja, visoko-osjetljive senzore i kvantne kompjutere, što je presudno važno za suočavanje sa nizom savremenih globalnih izazova. Radeći na nano-skali, naučnici kreiraju nove instrumente, proizvode i tehnologije, kako bi se suočili sa izazovima kao što su – čista (zelena) energija;  jači, lakši i otporniji materijali; jeftini filteri za prečišćavanje vode;  medicinski uređaji i ljekovi za efikasniju detekciju i liječenje bolesti; senzori za detekciju štetnih hemijskih i bioloških agenasa i njihovo otklanjanje, itd.

Projektom Fondacije Prona „Superprovodne nanotehnologije” (SUPERNANOTECH) ljudski resursi u oblasti nanotehnologije se objedinjavaju u cilju bolje međusobne koordinacije, podrške i kooperacije i proaktivni otvoreni odnos ka drugim istraživačima, međunarodnim istraživačkim centrima i industriji.

Projektom je predviđena edukacija u oblasti akvizicije podataka i simulacija kao i studijski boravci u partnerskim naučnoistraživačkim centrima.

Sticanjem iskustva u istraživačkim laboratorijama na samom frontu svjetske nauke, biće ojačan ne samo ekspertski nivo mladih istraživača koje može doprinijeti unapređenju kvaliteta proizvoda i usluga u poslovnom i javnom sektoru – obrazovanju, zdravstvu, bezbjednosti – već će se otvoriti za Crnu Goru veoma značajni kanali za transfer znanja i tehnologija i prespektive dinamične ekonomije u oblasti visokih tehnologija i generisanje high-tech start-up-ova, inkubatora, tehno-parkova, centara za difuziju i transfer tehnologija itd.

Projekat SUPERNANOTECH je podržalo Ministarstvo nauke Crne Gore.

 

Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti za intervju radnim danom od 8:30 do 16:30.

Adresa: Studentska, lamela 10/29, 81000 Podgorica

Tel: +382 20 220 615

Email: info@prona.org

https://prona.me

 

PARTNERI

Institute of Materials Science, University of Tsukuba, Japan

Department of Low Temperature Physics and Superconductivity, Moscow State University, Russia

Physikalisches Institut, Karlsruhe Institute of Technology, Germany

Department of Physics.  Drexel University, Philadelphia, USA

Physics Department.  Loughborough University, UK

Applied Physics Department, Yale University, USA

Brookhaven National Laboratory, USA

Universidad Autonoma de Madrid, Spain

Universita di Napoli, Italy

University of Vienna, Faculty of Physics, Wien, Austria

Johannes Kepler University, Institute of Applied Physics, Linz, Austria

Universite de Liege, Departement de Physique, Belgium

KU Leuven, Leuven, Belgium

Faculty of Sciences, Antwerpen, Belgium

University of Sofia, Bulgaria

Charles University Ke Karlovu, Prague, Czech Republic

National Institute of Chemical Physics & Biophysics, Tallinn, Estonia

University Bordeaux, France

ESPCI-ParisTech, Paris, France

Eberhard-Karls-Universitat Tubingen, Physikalisches Institut, Tubingen, Germany

Goethe-Universitat Frankfurt am Main, Frankfurt am Main, Germany

National Center for Scientific Research, Attikis, Greece

The Hebrew University of Jerusalem, Racach Institute of Physics, Jerusalem, Israel

Leiden University Niels Bohr, Leiden, Netherlands

Institute of Low Temperature and Structure Research, Polish Academy of Sciences, Wroclaw, Poland

National Institute For Materials Physics, Magurele, Romania

P.J. Safarik University, Kosice, Slovakia

Jozef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia

Institut de Ciencia de Materials de Barcelona, Spain

Universite de Geneve, Switzerland

University of Bath Department of Physics, Bath, United Kingdom

University of Cambridge, United Kingdom

University of Bristol, United Kingdom