Ljetnja škola fizike 24-31. 08. 2008

Ljetnja škola fizike 24-31. 08. 2008

Posted on Ljetnja škola nauke

ORGANIZACIONI ODBOR: Prof. dr Jovan Mirković, prof. dr Nevenka Antović, prof. Radovan Ognjanović, Anđela Davidović, Ivana Vojvodić, Ivan Šupić

TEME: Nano-tehnologije; Haos i fraktali; Istorija i filozofija fizike; Od Ahila do mat-analize; Istorija kosmosa; Medicinska fizika, Crna energija i materija; Da li smo sami? Turbulencije; Biznis inkubatori; Superprovodnost; Plazma – četvrto stanje materije; Laseri; Eksperimenti koji su promijenili svijet; Mikroskopske tehnike; Šta je ostalo neotkriveno? Razvoj IT; Neuronske mreže; Radijacija i zaštita životne sredine; Izazovi održivog razvoja; Fizika mnoštva čestica; Kvantni kompjuteri; Ekonofizika, difuzija u finansijama i populacionoj dinamici itd.

PREDAVAČI: prof. dr Momir Đurović (predsjednik CANU), prof. dr Aleksandar Andreev (potpredsjednik RAN, Rusija), prof. dr Hideuki Takanajagi (Japan), prof. dr Jurgen Koenig (Njemačka), prof. dr Efrat Šimšoni (Izrael), prof. dr Konstantin Arutjunov (Finska), prof. dr Andrej Zaikin (Njemačka), prof. dr Venkat Čandrasekar (SAD), prof. dr Aleksandar Vasiljev(MGU Lomonosov, Rusija), prof. dr Tomas Laštovička (Oksford), prof. dr Jovan Šetrajčić (Univerzitet  u Novom Sadu), prof. dr Božidar Nikolić (Univerzitet u Beogradu), prof. dr Nevenka Antović (UCG), prof. dr Borko Vujičić, prof. dr Žarko Kovačević, prof. dr Vujica Lazović, prof. dr Gordana Medin, prof. dr Slavoljub Mijović, prof. dr Jovan Mirković, prof. dr Žarko Pavićević, prof. dr Sonja Tomović-Šundić, prof. dr Petar Vukoslavčević, prof. dr Perko Vukotić, dr Vladimir Jaćimović, dr Aleksandar Joksimović, dr Zlatko Bulić, dr Goran Kovačević, prof. Radovan Ognjanović, mr Nikola Vulić, Novica Daković, Silvija Drovs, Jasna Mirković, Ljubiša Perović, Velibor Bojković, Darko Stijepović.

Donator i partneri: