Marko Vuksanović  – Camera obscura; utisci sa Pronine Ljetnje škole nauke

Marko Vuksanović – Camera obscura; utisci sa Pronine Ljetnje škole nauke

Posted on Astronomski klub, Novosti

Na IX Ljetnjoj školi nauke bio sam jedan od polaznika praktikuma iz astronomije. Po svemu sudeći, ovo nije bio običan praktikum. Za razliku od ostalih praktikuma, koji su kombinovali teoriju i praksu, naš praktikum je bio skoro čista praksa.

Tema ovogodišnjeg praktikuma je bila camera obscura i posmatranje Sunca. Za one kojima taj pojam nije poznat, camera obscura je zamračena prostorija sa malim otvorom kroz koji ulazi svjetlost. Na zidu suprotnom onome sa otvorom stvara se izvrnuta slika spoljašnjosti. Može se reći da je camera obscura neka vrsta primitivnog bioskopa.

Prva dva dana škole bavili smo se teorijom (i sviranjem gitare, kada god je to bilo moguće) i zadacima vezanim za proučavanje Sunca. Tih dana učili smo o cameri obscuri i pravili planove kako da konstruišemo svoju. Takođe smo napravili i karte neba Ivanovih Korita.

20160818_102143Narednih dana smo svoje planove polako realizovali. Napravili smo malu camera obscuru od kartonske kutije i jednu improvizovanu od cerade, ćebeta i dvogleda. Unutar naše „konstrukcije“ je bilo nevjerovatno vruće, ali se uzorni član našeg praktikuma Luka Glomazić hrabro žrtvovao zarad nauke i progresa i ostao unutra improvizovane camere obscure da bi zabilježio sliku Sunca koju smo dobili. Takođe smo dobili dobru sliku odmarališta kroz malu cameru obscuru od kartona.

Do kraja Ljetnje škole imali smo još dva projekta. Prvi je bio projekat u kojem smo morali da nađemo način da izmjerimo našu geografsku širinu uz pomoć Sunca. Našli smo jedan način. Mjerićemo dužinu sjenke i trigonometrijom odrediti ugao Sunčevih zraka, a zatim oduzeti deklinaciju (ugaonu visinu u odnosu na nebeski ekvator) Sunca od tog ugla i dobiti našu geografsku širinu.

Drugi projekat je bio malo kompleksniji. Trebalo je napraviti cameru obscuru kojom bi se moglo efektivno posmatrati Sunce. Bacili smo se na posao. Našli smo jedan zamračen špajz i zatvorili sve otvore kuda bi svjetlost mogla ući. Ostavili smo samo djelimično otvorena vrata. Zatim smo postavili ogledalo na određenoj daljini od špajza tako da ono reflektuje sliku Sunca na zid špajza. Ispred ogledala smo stavili seriju otvora različitih prečnika, što je izoštrilo sliku. Eksperiment je bio uspješan, ali nažalost nismo imali šta da posmatramo na Suncu, pošto pjega, koje su bile naš cilj posmatranja, nije bilo.

Takođe smo dvije noći organizovali astronomska posmatranja za sve polaznike Ljetnje škole. Posmatrali smo Mjesec, Mars i Saturn, kao i neka sazvježđa.