Zimska škola nauke 20. do 26. decembra 2010.god.

Zimska škola nauke 20. do 26. decembra 2010.god.

Posted on Zimska škola nauke

Opšte informacijeProgram

Od 20. do 26. decembra, u budvanskom hotelu Blue Star, odvijala se Zimska škola nauke, u organizaciji Prone – Fondacije za promovisanje nauke, u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore.

Mentori u školi bili su mr Milena Zogović, mr Velibor Bojković, Nikola Milinković, Ivan Šupić, a predavači prof. dr Nevenka Antović, prof. dr Janko Jovanović, prof. dr Slavoljub Mijović, prof. dr Jovan Mirković, prof. dr Nikša Tadić i mr Boris Marković.

Entropija; treći princip termodinamike; magnetne sile, simetrije i stabilnost, identifikacija elementarnih čestica; temperaturni senzori, konstruisanje gasnog termometra; spektroskopija plazme; ispravljačka svojstva PN spoja; geometrijsko modeliranje; metod Monte Karlo; metod zmijskog ulja; Apolonijevi problemi – samo se neke od tema kojima su se baviti polaznici škole, mladi talenti iz cijele Crne Gore (Anja Glušica, Olja Krstović, Sanja Popović, Milica Dašić,Tamara Milić, Milica Glomazić, Aleksandar Milatović, Sava Petović, Luka Pavlović, Janko Radulović, Aleksandar Dobrašinović, Danilo Davidović, Radovan Krtolica i Aleksa Knežević).

Iako su mladi u Crnoj Gori u intenzivnom kontaktu sa savremenim tehnologijama – mobilnim telefonima, kompjuterima, Internetom i raznovrsnim audio, video i drugim digitalnim medijima, rezultati istraživanja poput PISA testa pokazuju da su naši srednjoškolci u domenu naučne pismenosti, među posljednjima u Evropi. Projekat „Zimska škola nauke” nastao je iz potrebe za značajnijim poboljšanjem nivoa naučne pismenosti učenika i stvaranja društvene svijesti koja bi podsticala kreativniji i inovativniji pristup u obrazovanju, posebno prirodnih nauka. Jedan od ciljeva je podizanje motivacije mladih talenata da se aktivnije posvete izučavanju fundamentalnih nauka i budu konkurentniji vršnjacima u svijetu.

PRONA planira da program “Zimska škola nauke” postane ustaljen višegodišnji servis nadarenim mladim ljudima. Poput čuvene istraživačke stanice Petnica.

U ime Prone, na otvaranju Zimske škole nauke u budvanskom hotelu Blue Star, u 16 časova, govorili su prof. dr Jovan Mirković  i Ivan Šupić. Pokrovitelj Zimske škole nauke je Vlada Crne Gore – Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.

PONEDJELJAK, 20. 12. 2010.
12:00 Okupljanje učesnika škole ispred PMF-a i polazak za Budvu
13:00 Dolazak u hotel Blue star i smještaj
14:00 Ručak
16:00 Otvaranje Zimske škole nauke, pozdravna riječ organizatora, Ivana Šupića, prof. dr Jovana Mirkovića, i prof. dr Predraga Stanišića, dekana PMF UCG. Riječ mentora, pregled tema projekata
17:00 Koktel
18:00 Razgovor učenika sa mentorima, početak samostalnog rada
20:00 Večera
21:00 Velibor Bojković
UTORAK, 21. 12.
08:00 Doručak
09:00 Samostalan rad na projektima
13:00 Razgovor sa mentorima ( evaluacija urađenog)
14:00 Ručak
17:00 Prof. dr Janko Jovanović, Geometrijsko modeliranje
18:30 Samostalan rad na projektima
20:00 Večera
21:00 Razgovor sa mentorima ( evaluacija urađenog)
SRIJEDA, 22. 12.
08:00 Doručak
09:00 Samostalan rad na projektima
14:00 Ručak
17:00 Prof. dr Nikša Tadić, Nanotehnologije
18:30 Razgovor sa mentorima (evaluacija urađenog)
20:00 Večera
21:00 Nikola Milinković

ČETVRTAK, 23. 12.
08:00 Doručak
09:00 Samostalan rad na projektima
14:00 Ručak
17:00 Prof. dr Slavoljub Mijović, Od ideje do ITERa
18:30 Samostalan rad na projektima
20:00 Večera
21:00 Razgovor sa mentorima (evaluacija urađenog)
PETAK, 24. 12.
08:00 Doručak
09:00 Samostalan rad na projektima
14:00 Ručak 16:00 Prof. dr Nevenka Antović, CTP invarijatnost
17:00 Milutin Radonjić, Izabrani savremeni problemi biohemije
18:30 Razgovor sa mentorima (evaluacija urađenog)
20:00 Večera
21:00 Ivan Šupić
SUBOTA, 25. 12.
08:00 Doručak
09:00 Samostalan rad na projektima
14:00 Ručak
17:00 prof dr Jovan Mirković, Grafičko prikazivanje eksperimentalnih rezultata
20:00 Večera
21:00 Razgovor sa mentorima – konačna evaluacija
NEDJELJA, 26. 12.
08:00 Doručak
09:00 Prezentacija urađenih projekata
13:30 Zatvaranje Zimske škole nauke
14:00 Ručak
15:00 Polazak za Podgoricu

Zimska.skola_.nauke_.2010

Kontakt: Ivan Šupić, 069 092 147, 069 491 502
ivan.supic(at)prona.org; info(at)prona.org