Tribine

Posted on Seminari i tribine

Svetlana Stojanović – Kutlača: Pitagorejsko shvatanje muzike i njena uloga u nastanku novog doba, 30. 07. 2009, Podgorica Valerij Borisovič Kudrjavcev, Matematika od Euklidove geometrije do mikroprocesora, 9. 10. 2008, Podgorica

Nauka u pokretu 2010

Nauka u pokretu 2010

Posted on Nauka u pokretu

Projektom Nauka u pokretu, Fondacije za promovisanje nauke, planirano je da se najinteresantniji sadržaji Festvala nauke 2009. i 2010. predstave u pet crnogorskih opština, kroz organizovanje lokalnih mini festivala. Učenici i ostali građani će imati priliku da aktivno učestvuju u prezentaciji niza zanimljivih ogleda: 15. […] Čitaj dalje »